European Union External Action
FacebookTwitterYoutube

Fillimi BreadCrumbTrailer Zyra për media BreadCrumbTrailer Komunikata për Media

Komunikata për Shtyp

Mars

EULEX-i e shënon Ditën Ndërkombëtare të Gruas – Bëhu e guximshme për ndryshime

08 mars

Sot, EULEX-i i bashkohet shumë njerëzve në mbarë botën në kremtimin e Ditës Ndërkombëtare të Gruas. Ne e shfrytëzojmë këtë mundësi për t’i kremtuar të arriturat e grave dhe duke e theksuar moton e këtij viti ‘Bëhu e guximshme për ndryshime’ ne i inkurajojmë ato të gjitha që të ndihmojnë në krijimin e një bote më të mirë të punës me përfshirje gjinore më të madhe.

Shkurt

Shefja e Misionit EULEX Kosova i emëroi Gjyqtarët e Dhomave të Specializuara të Kosovës

07 shkurt

Në përputhje me Ligjin për Dhomat e Specializuara dhe Zyrën e Prokurorit të Specializuar, pas rekomandimit të Komisionit Përzgjedhës të pavarur, autoriteti emërues Shefja e Misionit EULEX në Kosovë, zj. Alexandra Papadopoulou...

Për komunikatat për media më të hershme klikoni më poshtë:
2017 | 2016 | 2015

këtu.

EULEX Kosovo © E drejta e autorit & Heqja e përgjegjësisë
Rr. Muharrem Fejza, Ndërtesa Farmed, P.O. Box: 268 10000 Pristina, Kosovo
Tel: +381 (0) 38 78 2000 Fax: +381 (0) 38 78 4556 :: info@eulex-kosovo.eu