Fillimi  BreadCrumbTrailerZyra për Informim  BreadCrumbTrailer16 ditore 2018

Fushata e EULEX-it për vitin 2018 - 16 Ditë të aktivizmit kundër dhunës në baza gjinore

Prej datës 25 nëntor deri 10 dhjetor 2018,  EULEX-i i është bashkuar 16 Ditëve të aktivizmit kundër dhunës në baza gjinore, qëllimi i si cilës është eliminimi i dhunës në baza gjinore duke bërë thirrje për një reagim më të fuqishëm nga ana e institucioneve. EULEX-i i ka përkrahur një varg organizimesh për ngritjen e vetëdijesimit të opinionit të gjerë lidhur me dhunën në baza gjinore dhe ndikimin e saj në tërë shoqërinë, si dhe për të mobilizuar një publik më të gjerë për të avokuar lidhur me këtë kauzë. Këtu është ajo çfarë kemi bërë.

Fotot

Videot

Fjalimet

Shkrimet

Fletushkat

Ngjitëset

Gratë në sundimin e ligjit

SPROVAT E JETËS SJELLIN REZULTATET MË TË MIRA – NJIHUNI ME NATALIE DAWSON

SPROVAT E JETËS SJELLIN REZULTATET MË TË MIRA – NJIHUNI ME NATALIE DAWSON

Puna e palodhshme dhe sfiduese ka qenë një prej karakteristikave kryesore në jetën personale dhe profesionale të Natalie Dawson.

Profili Video

Një ditë nga jeta e Hakan Wall-it

Një ditë nga jeta e Hakan Wall-it

Udhëheqës i Njësisë Këshilluese për Çështje të Policisë dhe Kufirit, shpjegon punën e tij dhe sfidat me të cilat përballet në Kosovë.