Naslovna  BreadCrumbTrailerResursni centar za rodnu ravnopravnost

Dobrodošli u Resursni centar za rodnu ravnopravnost

Svrha ovde sadržanih informacije jeste da pruže pregled relevantnih međunarodnih normi za rodnu ravnopravnost i uključivanje rodnog aspekta. Resursni centar za rodnu ravnopravnost je izvor informacija o međunarodnim zakonima, politikama i praksama sa posebnim naglaskom na ZBOP. Pored toga, on funkcioniše i kao izvor informacija o temama koje se odnose na pitanja rodne ravnopravnosti na Kosovu.

Uvođenje rodnog aspekta u EULEX-u

EULEX je u potpunosti posvećen uvođenju rodnog aspekta u sve svoje aktivnosti, kako unutar misije tako i u njenom radu sa kosovskim institucijama i društvom. EULEX se takođe stara da njegove uredbe i aktivnosti budu izrađene u skladu sa međunarodno priznatim standardima za rodnu ravnopravnost. Dok rukovodstvo Misije snosi sveobuhvatnu odgovornost za uvođenje rodnog aspekta, svaki član osoblja ima obavezu da prilikom obavljanja svojih dužnosti uzme u obzir rodnu perspektivu.

Savetnik za pitanja rodne ravnopravnosti

EULEX ima redovnog međunarodnog savetnika za pitanja rodne ravnopravnosti, koji pruža strateški savet o uvođenje rodnog aspekta u sprovođenje mandata Misije. Savetnik doprinosi dokumentima, izveštajima i relevantnim propisima Misije i pomaže mehanizmima za sprovođenje koji se odnose na rodnu ravnopravnost i prava žena u oblasti vladavine prava. Pored toga, savetnik vrši istraživanja i analize, priprema i sprovodi obuku o rodnoj ravnopravnosti, i služi kao veza sa kosovskim institucijama, organizacijama civilnog društva i međunarodnim organizacijama.  Savetniku za pitanja rodne ravnopravnosti pomažu kontakt osobe za pitanja rodne ravnopravnosti.

Kontakt osobe za pitanja rodne ravnopravnosti

Kontakt osobe za rodnu ravnopravnost su članovi osoblja koji su imenovani u jedinicama i kancelarijama Misije kako bi pomogli integraciju rodne ravnopravnosti i uvođenje rodne perspektive u rad njihovih kancelarija.  Njihove aktivnosti integracije rodne ravnopravnosti obuhvataju kako unutrašnji tako i spoljni rad Misije. 

Žene u vladavine prava

Nasmešite se, radite i istražujte – predstavljamo vam Juliju Netesovu

Nasmešite se, radite i istražujte – predstavljamo vam Juliju Netesovu

Kada se rodila u udaljenom akademskom gradu u Sibiru, tada u Sovjetskom Savezu, Julijina porodica je bila ubeđena da će ona krenuti utabanim stopama molekularnih...

ŽIVOTNI IZAZOVI DONOSE NAJBOLJE REZULTATE – PREDSTAVLJAMO VAM NATALIE DAWSON

ŽIVOTNI IZAZOVI DONOSE NAJBOLJE REZULTATE – PREDSTAVLJAMO VAM NATALIE DAWSON

U ličnom i profesionalnom životu Natalie Dawson dominirali su marljivi rad i stalno postavljanje izazova sebi.

Video Profil

Dan u životu Hakan Wall-a

Dan u životu Hakan Wall-a

Šef Savetodavne jedinice za pitanja policije i granice, objašnjava svoj svakodnevni rad i izazove sa kojima se suočava na Kosovu.

Jedan dan u životu Matti Raatikainena

Jedan dan u životu Matti Raatikainena

Šef Jedinice za istragu ratnih zločina, Matti Raatikainena, objašnjava istrage ratnih zločina u EULEX-u