EULEX-ova kampanja 16-dnevnog aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja za 2018. godinu

Od 25. novembra do 10. decembra 2018. godine EULEX se pridružio 16-dnevnoj kampanji aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja, koja je imala za cilj eliminisanje rodno zasnovanog nasilja apelujući na snažniji odgovor institucija. EULEX je podržao niz događaja za podizanje javne svesti o rodno zasnovanom nasilju i njegovom uticaju na društvo u celini, i mobilizaciju veće publike u unapređenju ovog pitanja. Evo šta smo mi uradili.

Slike

Video

Govori

Autorski tekst

Letci

Nalepnice

Žene u vladavine prava

ŽIVOTNI IZAZOVI DONOSE NAJBOLJE REZULTATE – PREDSTAVLJAMO VAM NATALIE DAWSON

ŽIVOTNI IZAZOVI DONOSE NAJBOLJE REZULTATE – PREDSTAVLJAMO VAM NATALIE DAWSON

U ličnom i profesionalnom životu Natalie Dawson dominirali su marljivi rad i stalno postavljanje izazova sebi.

Video Profil

Dan u životu Hakan Wall-a

Dan u životu Hakan Wall-a

Šef Savetodavne jedinice za pitanja policije i granice, objašnjava svoj svakodnevni rad i izazove sa kojima se suočava na Kosovu.