Okružni sud u Mitrovici odbio zahtev S.A.D. za ekstradiciju

Priština, 16. jul 2010.

Danas je odbor sastavljen od tri EULEX sudije odbio zahtev S.A.D. za ekstradiciju gospodina B.A., podnet 2-og juna 2010 godine, koji je osumnjičen da je počinio krivična dela „Pružanja materijalne podrške teroristima” Poglavlje 18 Ustava S.A.D, Deo 2339A i „Zavera da se ubiju, kidnapuju, onesposobe ili povrede osobe ili nanese šteta imovini u stranoj zemlji”, Poglavlje 18 Ustava S.A.D, Deo 956.

Okružni sud u Mitrovici odbio je slučaj po nekoliko osnova. Između ostalog, on je doveo u pitanje trenutno važenje Sporazuma o Ekstradiciji, potpisanog 21. oktobra 1901 godine između Sjedinjenih Američkih Država i Kraljevine Srbije.

Drugo, čak i da je sporazum važeći, on ne omogućuje ekstradiciju svojih građana. Treće, krivično delo “pružanja materijalne podrške teroristima” nije navedeno u Sporazumu o Ekstradiciji iz 1901 godine kao krivično delo, stoga su sudije presudile da nema osnova za odobravanje ekstradicije gospodina B.A.

Četvrto, prema Članu 517 Krivilčnog Zakona Kosova, stanovnik Kosova može biti prebačen u stranu nadležnost ukoliko delo zbog kojeg je podnet zahtev za ekstradiciju nije počinjeno na Kosovu. U ovom slučaju gospodin B.A. se navodno dogovorio sa gospodinom H.S. da prevede sa Engleskog na Albanski jezik video kasete sa terorističkom tematikom, koje opisuju bombaša samoubicu koji napada konvoj vozila S.A.D, proizvedene na Kosovu.

Peto, odbor je ustanovio da zahtev S.A.D. nije u dovoljnoj meri demonstrirao da postoji osnovana sumnja da je gospodin B.A. počinio krivična dela za koja se tereti.

Napomena: Rezime presude iznet je u daljem tekstu:

Odbor je odbio zahtev zato što nisu bili ispunjeni zakonski preduslovi /Ustav Kosova, Član 35 Paragraf (4), Član 533 i 517, Paragrafi (2) i (7) KZK o transferu gospodina B.A.

1, Da bi bila odobrena ekstradicija stanovnika Kosova, Član 35, paragraf (4) Ustava Kosova i Član 533 KZK zahtevaju postojanje važećeg međunarodnog sporazuma. Validnost Sporazuma o Ekstradiciji, potpisan 21. oktobra 1901 godine između S.A.D i Kosova dovodi se u pitanje, kako je navedeno u detaljima Presude. Međutim, čak i da je taj sporazum važeći a) on ne bi ispunio potrebu da se izruče naši građani i b) krivična dela zbog kojih je zatražena ekstradicija gospodina B.A. nisu navedena u sporazumu iz 1901 godine.

2) Razmena diplomatskih nota između S.A.D i Kosova, o ekstradiciji gospodina B.A. ne predstavlja međunarodni sporazum (ne dostiže takav nivo), ona sadrži samo aranžmane za transfer gospodina B.A.

3) Krivična dela o kojima je reč imaju teritorijalnu vezu sa Kosovom, stoga preduslov naveden Članom 517, Paragraf (2) nije ispunjen.

4) Dobro osnovana sumnja da je gospodin B.A. počinio krivična dela nije u dovoljnoj meri demonstrirana u zahtevu, stoga preduslov naveden Članom 517, paragraf (7) nije ispunjen.