Desetine novih lokacija biće pretraženo radi nalaženja nestalih

1. decembar 2011.

EULEX-ovi forenzički eksperti iz Odeljenja za sudsku medicinu (OSM) planiraju da ispitaju više od trideset potencijalnih lokacija tokom naredne godine kao deo njihovog stalnog traženja za licima sa Kosova nestalim za vreme i nakon sukoba na Kosovu.

Odeljenje planira da ispita lokacije i sprovede ekshumacije u regionu Ðakovice, Peći, Kline, Prizrena, Mitrovice, Srbice i Podujeva.

“Naši sudsko-medicinski eksperti nastaviće sa intenzivnim radom na proceni lokaliteta, ekshumacijama, obdukcijama i identifikovanjem. Sledeće godine bićete svedoci intenzivnijeg rada na terenu sprovedenog od strane lokalnih timova za ekshumaciju iz OSM” izjavio je Alan Robinson, ko-rukovodilac EULEX-ovog Odeljenja za sudsku medicinu.

OSM će nastaviti da održava veze sa relevantnim organima vlasti kad su u pitanju mogući lokaliteti izvan Kosova.

Nadamo se da će tokom predstojeće godine biti završeno ispitivanje neidentifikovanih ostataka u OSM. Radi projekta revizije tog slučaja bila je potrebna istraga koja je trajala duže od dve godine, koja je za rezultat imala više od trideset novih identifikacija. Tokom sledeće godine biće ispitano još osamdeset i pet slučajeva.

“Mi ne možemo predvideti rezultate, ali OSM se nada da će biti izvršeno još identifikacija” izjavio je Robinson.

Tokom 2012. godine EULEX će takođe nastaviti da podržava modernizaciju sudske medicine na Kosovu, kroz blisku saradnju sa lokalnim doktorima sudske medicine i drugim specijalistima. Alan Robinson je, kao zaključak, naveo da je u ovoj oblasti ostvaren značajan napredak.

“Sledeće godine naš rad će se fokusirati na konsolidovanje dostignuća postignutih od strane načih lokalnih kolega. Snažno pravosuđe traži snažnu i održivu službu sudske medicine. Mi stremimo da to ostvarimo zajedno” izjavio je Robinson.