Jedna osoba optužena za krivično delo nasilja u porodici

29. mart 2012

EULEX-ov sudija u Okružnom sudu u Vučitrnu je 26. marta 2012 godine potvrdio dve optužnice protiv M.M.. On je optužen zbog navodnog napada na svoju suprugu i nanošenje nekoliko telesnih povreda. Sudija je proglasio obe optužnice potvrđenim i proglasio je prihvatljivim sve dokaze prikupljene tokom istrage.

Lokalni tužilac iz opštine Vučitrn optužio je M.M. za dve tačke nanošenja teških telesnih povreda u skladu sa članom 154, stav 3, u vezi sa stavom 1, tačka 2 Krivičnog zakona Kosova.

Sudija je utvrdio da postoji dobro utemeljena sumnja da je optuženi, u oba navrata, fizički napao svoju suprugu, nanoseći joj nekoliko telesnih povreda, čime je počinio krivična dela za koja se tereti.