Saopštenje za medije

Vrhovni sud je potvrdio presudu u predmetu ubistva

11. septembar 2012.

Mešovito sudsko veće Vrhovnog suda, sastavljeno od dvojice EULEX-ovih sudija i trojice lokalnih sudija, kojem je predsedavao jedan EULEX-ov sudija, potvrdilo je presudu u predmetu ubistva protiv M.V.. Veće je odbacilo kao neosnovanu žalbu podnetu u ime okrivljenog i potvrdilo je prvostepenu presudu.

M.V. osuđen je pred Okružnim sudom u Peći za ubistvo L.V. i D.K. počinjeno oktobra 1999. godine na putu od Dečana do Luke. Osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od 15 godina.

Krivično gonjenje slučaja vršio je lokalni tužilac iz Kancelarije državnog tužioca Kosova.