Saopštenje za medije

Predate kopije matičnih knjiga za Prištinu

19. april 2013.

Predstavnici EULEX-a danas su Kosovskoj agenciji za registraciju građana predali 1013 overenih kopija matičnih knjiga.

Predat je kompletan dosije za region Prištine.

Ove kopije su izrađene i overene tokom proteklog meseca, kao deo opširnijeg projekta koji se sprovodi u Nišu, a na kojem rade EULEX, Kancelarija EU na Kosovu/SPEU, Danski savet za izbeglice, kao i ekipe sa Kosova i iz Srbije.

Procenjuje se da se u Srbiji nalazi otprilike 12,036 matičnih knjiga. Proces overavanja kopija originalnih matičnih knjiga deo je dogovora postignutog 2. jula 2011. godine u dijalogu između Prištine i Beograda. Ovaj projekat je prva faza uspostavljanja potpuno pouzdanih i održivih matičnih knjiga na Kosovu, kako je predviđeno mapom puta za viznu liberalizaciju.

EULEX je do sada predao preko 2769 overenih kopija matičnih knjiga koje pokrivaju područja opština Lipjan (848), Obilić (264), Kosovo Polje (219), Glogovac (425) i Priština (1013).