Saopštenje za medije

Sudski pritvor za F.E.

27. maj 2014. god.

Jutros je pretpretresni sudija po zahtevu tužioca iz Kancelarije specijalnog tužilaštva Kosova, KSTK, odredio sudski pritvor F.E. u trajanju od 30 dana.

F.E. čiji je sudski pritvor istekao, a koji je ponovo uhapšen na zahtev tužioca KSTK, našao se pred pretpretresnim sudijom po optužbi u vezi sa terorizmom.

Svaka strana ima pravo žalbe na rešenje.