Saopštenja za medije

Saopštenja za medije

Danas su sahranjeni posmrtni ostaci 21 žrtve

17. april 2015. god.

Danas su sahranjeni posmrtni ostaci 21 osobe koje je Odeljenje za sudsku medicinu tokom ove sedmice predalo njihovim porodicama. Posmrtni ostaci koji su vraćeni njihovim porodicama sahranjeni su u selima Čikatovo i Gladno Selo u opštini Glogovac.

Žrtve su pronađene 2014. godine u Raškoj, Srbija, povezane su sa  događajima tokom sukoba  u selima Rezala u opštini Srbica i Čikatovo u opštini Glogovac.

U operaciji iskopavanja u Raškoj koja je trajala 2 (dva) meseca (od aprila do juna 2014. godine) iskopani su posmrtni ostaci ukupno 54 lica.  Sprovedene su 53 identifikacije dok samo jedno (1) lice ostaje i dalje neidentifikovano s obzirom da ne postoji DNK podudaranje.  Posmrtni ostaci četiri (4) lica su već predati njihovim porodicama 18. septembra 2014. godine.

Do danas je OSM sprovelo 485 operacija na terenu tokom kojih su pronađeni posmrtni ostaci 398 lica, a posmrtni ostaci 462 pojedinaca predati su njihovim porodicama, od kojih je 359 bilo registrovano kao nestala lica.