Saopštenja za medije

Saopštenja za medije

Osuđujuća presuda u predmetu ubistva u Vučitrnu povlači kaznu zatvora u trajanju od 15 godina

31. juli 2015. god.

Sudsko veće sastavljeno od troje međunarodnih sudija, juče je pred Osnovnim sudom u Mitrovici, donelo osuđujuću presudu u predmetu ubistva, koje je izvršeno 22.03.2013. god. u Vučitrnu.

Na osnovu člana 366. stav 1. Zakonika o krivičnom postupku Kosova (ZKPK), na javnom pretresu, optuženi je PROGLAŠEN KRIVIM i OSUĐEN na kaznu zatvora u trajanju od 15 (petnaest) godina za krivično delo teško ubistvo (član 179. stav 1. tačka 5. u vezi sa članom 31. Krivičnog zakonika). Okrivljeni je postupao u saučesništvu sa još jednim licem koje je ispalilo tri hica iz pištolja, od kojih je jedan pogodio i ubio žrtvu.

Strane imaju pravo žalbe na ovu presudu u roku od 15 dana od dana prijema primerka presude (član 380. stav 1. ZKPK).