Saopštenja za medije

Saopštenja za medije

Izjava Kancelarije EU na Kosovu/specijalne predstavnice EU, EULEKS-a i šefova misija EU o formiranju institucija na Kosovu

11. septembar 2017. god.

"Formiranje institucija na Kosovu nakon nekoliko nedelja političke neizvesnosti predstavlja veoma važan korak.

Kosovo se suočava sa mnogim teškim izazovima, uključujući korupciju i slabu vladavinu prava, visoku nezaposlenost i nizak nivo obrazovnog sistema. To su ozbiljne prepreke za razvoj privrede, privlačenje održivih investicija i stvaranje mogućnosti za zapošljavanje. EU želi da Kosovo uspe, i poziva kreatore politika da se usredsrede na ova svakodnevna pitanja koja su važna za građane.

EU poziva novoformiranu vladu da odmah počne da radi na jačanju institucija i sprovođenju neophodnih reformi, posebno u oblasti vladavine prava, borbi protiv korupcije i poboljšanju ekonomije, u skladu sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju, agendom evropskih reformi i drugim relevantnim sporazumima između EU i Kosova. Od presudnog je značaja da politički lideri ozbiljno shvate ove izazove i postupaju delotvorno u najboljem interesu naroda Kosova. Oni na vlasti imaju primarnu odgovornost za jačanje vladavine prava, kroz reformu pravosudnog sistema u skladu sa najboljim evropskim standardima.

Od ključne je važnosti da Kosovo ispuni preostale uslove za liberalizaciju viznog režima tako što će napredovati po pitanju sporazuma o demarkaciji granice sa Crnom Gorom i preduzimanjem mera protiv korupcije i organizovanog kriminala. EU očekuje da nova vlada igra aktivnu i konstruktivnu ulogu u regionu i da sarađuje sa Beogradom, kako bi osigurala kvalitetan napredak u dijalogu između Prištine i Beograda koji pomaže EU. Sporazumi postignuti u ovom kontekstu moraju se u potpunosti sprovesti.

Kao što je prošle sedmice ponovila visoka predstavnica Federika Mogerini, Kosovo ima evropsku perspektivu. Građani Kosova žele i zaslužuju iste mogućnosti, iste zaštitne mere i prava kao i svi građani naših zemalja. Od presudnog je značaja da Kosovo nastavi da napreduje na svom evropskom putu. Kosovo nema vremena za gubljenje. Kosovski lideri moraju pokazati odgovorno rukovodstvo i ispuniti očekivanja građana."