Naslovna  BreadCrumbTrailerMultimedia  BreadCrumbTrailerUčenici programa razmene između Nemačke i...

Učenici programa razmene između Nemačke i Kosova u poseti EULEX-u

25. septembar 2018. god.

Bernd Thran, zamenik šefa Misije, dočekao je 24. septembra u sedištu EULEX-a grupu učenika iz nemačkog grada Engena, kao i grupu albanskih učenika sa Kosova, učesnika programa razmene.

Cilj ove studijske posete bio je da se učenicima objasni šta je novi mandat EULEX-a i šta misija radi kako bi podržala kosovske institucije u oblasti pravosuđa, policije i sprovođenja zakona i na koji način doprinosi izgradnji demokratskih i efikasnih institucija vladavine prava na Kosovu.

Nakon prezentacije o dva nova stuba mandata EULEX-a – nadgledanje i operativa -  i najnovijim političkim dešavanjima u vezi sa Dijalogom između Prištine i Beograda, kojim posreduje EU, učenici su pokazali veliko interesovanje za rad Misije i učestvovali u konstruktivnoj razmeni pitanja i odgovora sa zamenikom šefa misije.

Diskusija je dotakla ulogu EULEX-a, kao druge instance reagovanja na pitanja bezbednosti, bezbednosnu i političku situaciju, kao i početak misije u 2008. godini.

Natrag