Važna informacija kako kontaktirati EULEX na Kosovu

29. april 2010

U skladu sa redovnim konkurentnim tenderskim procedurama, EULEX na Kosovu će ubrzo da menja sve svoje brojeve telefona. Zamene će se odnositi na fiksnu i mobilnu telefoniju, i poćeće sa primenom od 14. maja.

U praksi to znaći da će se pozivni brojevi za spoljašnji pristup EULEX-u biti zamenjeni i da će bivši broj 038 222 010 biti deaktiviran. 4. cifreni lokalni broj unutar EULEX interne telefonske mreže će ostati isti.

Zamena za 038 222 010 će biti sledeća:
Međunarodni pozivi: +386 43 78 xxxx (xxxx je 4. cifreni lokalni broj EULEX-a) Lokalni pozivi: 043 78 xxxx (xxxx je 4. cifreni lokalni broj EULEX-a)

Novi brojevi mobilne telefonije će početi sa:
Međunarodni pozivi: +386 49... Lokalni pozivi: 049....

Molimo vas pratite dešavanja na našoj internet stranici radi više informacija. Hvala vam, EULEX Kosovo