European Union External Action

Studentët e programit master e vizituan EULEX-in

Dje, studentët e programit Master Evropian për të Drejtat e njeriut dhe demokratizim (EMA) dhe të Qendrës Ndëruniversitare Evropiane (EIUC), Venedik e vizituan Misionin EULEX në Kosovë.

Shefja e EULEX-it e emëroi Kryetaren e Dhomave të Specializuara të Kosovës

Shefja e Misionit EULEX, zj. Alexandra Papadopoulou, më 14 dhjetor e emëroi Dr. Ekaterina Trendafilova...

Ngritja e kapaciteteve të institucioneve kosovare të sundimit të ligjit për trajtimin e rasteve të krimeve të urrejtjes

Divizioni i EULEX-it për Fuqizim organizoi një punëtori dyditore për Policinë e Kosovës, prokuroritë dhe gjyqësorin, institucione këto të përfshira në procesimin e rasteve të krimeve të urrejtjes. Kjo punëtori u mbajtë më 8 dhe 9 dhjetor 2016 në Prishtinë.

Misioni i OSBE-së në Kosovë dhe EULEX-i e filluan Forumin për Transparencë në Drejtësi

Gjatë një punëtorie të mbajtur më 6–7 dhjetor në grykën e Rugovës, Misioni i OSBE-së në Kosovë dhe Misioni i EULEX-it për Sundimin e Ligjit në Kosovë e filluan Forumin për Transparencë në Drejtësi...

Zhvillimi i hetimeve për rastet e dhunës seksuale dhe në baza gjinore

Divizioni i EULEX-it për Fuqizim organizoi një punëtori të specializuar për temën e zhvillimit të hetimeve dhe bashkërendimit forenzik në rastet e veprave seksuale dhe në baza gjinore, e cila u mbajtë më 6 dhe 7 dhjetor në Prishtinë.

Në Prishtinë u mbajt takimi i Bordit të Përbashkët Bashkërendues për Sundimin e Ligjit

Bordi i Përbashkët Bashkërendues për Sundimin e Ligjit u takua sot...

Lajme Tjera

Profili Video

Një ditë nga jeta e Oliver Hoffmann-it

Një ditë nga jeta e Oliver Hoffmann-it

Këshiltari i lartë i policisë, Oliver Hoffmann spjegon rolin e policisë së EULEX-it në Kosovë

Agata Szymanska – Barazia gjinore – jo përse, por si

Agata Szymanska – Barazia gjinore – jo përse, por si

Hyn në restorantin Baba Ghanoush gjatë ndonjë dite të ftohtë në Prishtinë dhe do të gjesh ngrohtësi, ushqime vegjetariane, dhe shoqëri të zhytur në të qeshura rrëmbyese dhe të përzemërta.

Më shumë profile video Më shumë nga "Gratë në sundimin e ligjit"

Më shumë për Multimedia ...

Shefja e Misionit EULEX takon një delegacion nga Grupi Britanik i Unionit Ndër-Parlamentar

Shefja e Misionit EULEX takon një delegacion nga Grupi Britanik i Unionit Ndër-Parlamentar

Një delegacion nga Grupi Britanik i Unionit Ndër-Parlamentar vizituan Misionin EULEX Kosova ku u takuan me Shefen e Misionit zj. Alexandra Papadopoulou.

EULEX Kosovo © E drejta e autorit & Heqja e përgjegjësisë
Rr. Muharrem Fejza, Ndërtesa Farmed, P.O. Box: 268 10000 Pristina, Kosovo
Tel: +381 (0) 38 78 2000 Fax: +381 (0) 38 78 4556 :: info@eulex-kosovo.eu