<a href="http://eulex-kosovo.eu/?page=1,11,965"></a> <a href="http://eulex-kosovo.eu/?page=1,11,964"></a> <a href="http://eulex-kosovo.eu/?page=1,11,955"></a>

Lajme Tjera

EULEX Achievements
Studentë nga Peja e vizituan EULEX-in

Studentë nga Peja e vizituan EULEX-in

- Më 12 prill, dyzetë studentë dhe personel akademik nga Universiteti Haxhi Zeka në Pejë e vizituan selinë e EULEX-it...