European Union External Action
FacebookTwitterYoutube

Fillimi BreadCrumbTrailer Profili Video

Profili Video

Një ditë nga jeta e Matti Raatikainen-it

Shefi i njësisë së Hetimeve të Krimeve të Luftës, Matti Raatikainen spjegon hetimet e krimeve të luftës në EULEX

Një ditë nga jeta e Oliver Hoffmann-it

Këshiltari i lartë i policisë, Oliver Hoffmann spjegon rolin e policisë së EULEX-it në Kosovë

Një ditë në jetën e Robert Kucharski-it

Prokurori i EULEX-it në PSRK-së, Robert Kucharski , shpjegon punën e tij të përditshme dhe sfidat me të cilat përballet gjatë punës së tij në Kosovë.

Martin Cunningham

EULEX Deputy head of Strengthening Division, Martin Cunningham, explains his daily work and challenges he faces while doing his job in Kosovo.

A day in the life of Alban Ragg

EULEX Deputy head of EULEX's Executive Division, Alban Ragg, explains his daily work and challenges he faces while doing his job in Kosovo.

A day in the life of Alan Edwards

EULEX Chief of Organised Crime Investigation Unit, Alan Edwards, explains his daily work and challenges he faces while doing his job in Kosovo.

EULEX Chief Prosecutor explains prosecutorial procedures

Interview with Jaroslava Novotna, EULEX Chief Prosecutor.

My Mission - Martin Boom

View Martin Boom, a EULEX staff member who works hard to bring the Mission closer to accomplishing it's goals.

EULEX Kosovo © E drejta e autorit & Heqja e përgjegjësisë
Rr. Muharrem Fejza, Ndërtesa Farmed, P.O. Box: 268 10000 Pristina, Kosovo
Tel: +381 (0) 38 78 2000 Fax: +381 (0) 38 78 4556 :: info@eulex-kosovo.eu