<a href="https://eulex-kosovo.eu/?page=1,11,993"></a> <a href="https://eulex-kosovo.eu/?page=1,11,990"></a> <a href="https://eulex-kosovo.eu/?page=1,10,986"></a>

Lajme Tjera

EULEX Achievements
EULEX-i organizoi një punëtori për sigurinë në burgje në Qendrën e Paraburgimit në Pejë

EULEX-i organizoi një punëtori për sigurinë në burgje në Qendrën e Paraburgimit në Pejë

- Një punëtori katër ditore është organizuar nga Njësia Korrektuese e EULEX-it për pjesëtarët e Qendrës së Paraburgimit të Pejës...