<a href="https://eulex-kosovo.eu/?page=1,10,1116"></a> <a href="https://eulex-kosovo.eu/?page=1,11,1114">" /></a> <a href="https://eulex-kosovo.eu/?page=1,11,1113"></a>

Lajme Tjera

<a href="https://www.eulex-kosovo.eu/?page=1,11,1030"></a> <a href="https://www.eulex-kosovo.eu/?page=1,13,111"></a> <a href="https://www.eulex-kosovo.eu/?page=2,13,83"></a>

E saktë apo E pasaktë?

<a href="#"></a> <a href="#"></a><a href="#"></a> <a href="#"></a><a href="#"></a> <a href="#"></a><a href="#"></a> <a href="#"></a><a href="#"></a> <a href="#"></a>
Një grup i diplomatëve gjermanë e vizituan EULEX-in

Një grup i diplomatëve gjermanë e vizituan EULEX-in

- Më 15 nëntor, EULEX-i ishte nikoqir i 40 diplomatëve të rinj nga Gjermania të cilët u pritën nga Ushtruesi i Detyrës së Zëvendës-Shefit të Misionit, Sean Kerins...