Fillimi  BreadCrumbTrailer Zyra për Komunikim dhe Media

Zyra për Komunikim dhe Media

Zyra për komunikim dhe media ndjek politikën e informimit të bazuar në qasje proaktive dhe transparencë, lidhur me objektivat e misionit dhe dhënie të përgjigjeve me kohë në pyetjet e shtruara.

Kontakti:

Email i Zyrës për Komunikim dhe Media: press@eulex-kosovo.eu

 Ioanna Lachana
Shefja e Zyrës për Shtyp dhe Informim Publik/Zëdhënesja
Tel.: +383 38 28 6364
Gsm: +383 49 78 4441
Ioanna.Lachana@eulex-kosovo.eu
Donika Berisha
Zëdhënëse

Tel.:+383 38 28 4538
Gsm: +383 49 78 1610