Kancelarija za informisanje

Kancelarija za informisanje

Kancelarija za informisanje

Služba za medije i javno informisanje sprovodi proaktivnu i transparentnu politiku za saradnju sa medijima i javno informisanje i blagovremeno odgovara na medijske upite.

Kontakt:

Email adresa kancelarije za štampu EULEX-a: press@eulex-kosovo.eu

Elisabetta Iurcev
Vršilac dužnosti šefice Kancelarije za štampu i javno informisanje/portparolka
Tel. Kancelarije: + 383 (0)38 78 4205
Gsm: +383 (0)49 781605
elisabetta.iurcev@eulex-kosovo.eu

Donika Berisha
Portparol
Tel. Kancelarije:+383 38 79 4160
Gsm: +383 49 78 1610
donika.berisha@eulex-kosovo.eu