Šta je Spoljna politika EU?

Šta je Spoljna politika EU?

Šta je Spoljna politika EU?

Zajednicka spoljna i bezbednosna politika (CFSP) Evropske unije je uspostavljena Ugovorom iz Mastrihta 1992. godine. Neki od njenih ciljeva su: ocuvanje mira i jacanje medunarodne bezbednosti u skladu sa principima povelje Ujedinjenih nacija; promovisanje medunarodne saradnje; razvijanje i konsolidovanje demokratije i vladavine prava i poštovanje ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Sporazumom iz Amsterdama (1997) stvorena je kancelarija Visokog predstavnika za CFSP, cija je uloga bila da koordiniše spoljnu politiku EU i, u skladu sa rotirajucim predsedništvom, govori u ime EU o dogovorenim pitanjima koja se odnose na spoljnu politiku.

Države clanice definišu nacela i opšte smernice za zajednicku spoljnu i bezbednosnu politiku. Na osnovu toga, Savet ministara usvaja „zajednicke akcije“ ili „opšte stavove“. (EULEX je uspostavljen na osnovu zajednicke akcije).

Glavna komponenta je zajednicka bezbednosna i odbrambena politika (CSDP). EULEX misija jedna od brojnih CSDP misija koju sprovodi Evropska unija.

Dana 1. decembra 2009. godine, Lisabonski sporazum je stupio na snagu. Sporazum je stvorio mesto Visokog predstavnika Unije za spoljne poslove i bezbednosnu politiku. Ovo mesto je kombinacija tri funkcije: predstavnik Saveta za CFSP, predsednik Saveta za spoljna pitanja i potpredsednik Komisije. Ovo mesto trenutno vodi Josep Borrell Fontelles.