Naslovna  BreadCrumbTrailerEULEX & EU  BreadCrumbTrailerŠta je EULEX?

Šta je EULEX?

Misija

Misjia Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu (EULEX) pokrenuta je 2008. godine, kao najveća civilna misija pod Zajedničkom bezbednosnom i odbrambenom politikom Evropske unije. Sveukupna misija EULEX-a je da pruži podršku relevantnim institucijama vladavine prava na Kosovu na njihovom putu ka većoj efikasnosti, održivosti, multietničnosti i odgovornosti, bez političkog uplitanja i u potpunom skladu sa međunarodnim standardima za ljudska prava i najboljim evropskim praksama.

Trenutni mandat EULEX-a pokrenut je za period do 14. juna 2021. godine na osnovu Odluke Saveta ZSBP 2020/792. U okviru svog mandata, Misija obavlja delatnosti nadgledanja i ima ograničene izvršne nadležnosti. EULEX nastavlja da pruža podršku Specijalizovanim većima i Specijalizovanom tužilaštvu u skladu sa relevantnim zakonima na Kosovu.

Misija radi pod okvirom Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti UN.​


Mandat

EULEX Kosovo sprovodi svoj mandat kroz Stuba za nadgledanje i Stuba za operativne poslove.  

Stub za nadgledanje nadgleda odabrane predmete i suđenja u okviru kosovskog pravosuđa. Ovaj Stub usredsređuje svoje aktivnosti nadgledanja na odabrane predmete na kojima je EULEX radio pod svojim prethodnim mandatom, koji je istekao sredinom meseca juna 2018. godine, i koji su nakon toga preneseni na lokalno pravosuđe, kao i na druge predmete koji mogu uticati na evropski put Kosova.

Stub za nadgledanje pruža podršku i Kazneno-popravnoj službi Kosova u razvoju konsolidovanog i profesionalnog visokog rukovodstva, kao i održivih kapaciteta za suzbijanje neprikladnih uplitanja i preferencijalnog postupanja sa zatvorenicima.

EULEX nastavlja da pruža tehničku podršku implementaciji relevantnih sporazuma postignutih kroz dijalog za normalizaciju odnosa između Beograda i Prištine, koji pomaže EU.

Operativne funkcije sprovodi Stub Misije za operativne poslove, koji zadržava ograničene rezidualne kapacitete kao druga interventna instanca i pruža kontinuiranu podršku kapacitetima Policije Kosova za kontrolu mase i nereda. EULEX takođe podržava Policiju Kosova na polju međunarodne policijske saradnje olakšavajući razmenu informacija između Policije Kosova i Interpola, Europola ili srpskog Ministarstva unutrašnjih poslova. Isto tako Misija pomaže Specijalizovanim većima i Specijalizovanom tužilaštvu pružajući logističku i operativnu podršku u skladu sa relevantnim kosovskim zakonodavstvom. Pored toga, EULEX-ovi stručnjaci nastavljaju da rade zajedno sa našim lokalnim kolegama na Institutu za sudsku medicinu na utvrđivanju sudbine nestalih lica, pružajući ekspertizu i savete u pogledu identifikacije potencijalnih skrivenih grobova i ekshumacije i identifikacije žrtava sukoba na Kosovu. I poslednje, ali ne manje bitno, Misija nastavlja da upravlja svojim Programom zaštite svedoka.

Činjenice:

Mandat: do 14. juna 2021. godine
Šef Misije: Lars-Gunnar Wigemark
Ovlašćeni kapacitet: 503 člana osoblja
Sedište: Priština, Kosovo

Pravni osnov: Zajednička akcija EU od februara 2008. godine i naknadne odluke Saveta od juna 2010, 2012, 2014, 2016, 2018 i  2020. godine

EULEX ima podršku svih 27 država članica Evropske unije i pet država koje doprinose (Kanada, Norveška, Švajcarska, Turska i Sjedinjene Države).

 

Pravni osnovi:

COUNCIL JOINT ACTION 2008/124/CFSP of 4 February 2008 on the European Union Rule of Law Mission in Kosovo* (EULEX KOSOVO)

COUNCIL JOINT ACTION 2009/445/CFSP of 9 June 2009 amending Joint Action 2008/124/CFSP on the European Union Rule of Law Mission in Kosovo* (EULEX KOSOVO

COUNCIL DECISION 2010/322/CFSP of 8 June 2010 amending and extending Joint Action 2008/124/CFSP on the European Union Rule of Law Mission in Kosovo* (EULEX KOSOVO)

COUNCIL DECISION 2012/291/CFSP of 5 June 2012 amending and extending Joint Action 2008/124/CFSP on the European Union Rule of Law Mission in Kosovo* (EULEX KOSOVO)

COUNCIL DECISION 2014/349/CFSP of 12 June 2014 amending Joint Action 2008/124/CFSP on the European Union Rule of Law Mission in Kosovo*( EULEX KOSOVO)

COUNCIL DECISION (CFSP) 2016/947 of 14 June 2016 amending Joint Action 2008/124/CFSP on the European Union Rule of Law Mission in Kosovo* (EULEX KOSOVO) 

COUNCIL DECISION (CFSP) 2018/856 of 8 June 2018 amending Joint Action 2008/124/CFSP on the European Union Rule of Law Mission in Kosovo* (EULEX KOSOVO

COUNCIL DECISION (CFSP) 2020/792 of 11 June 2020 amending Joint Action 2008/124/CFSP on the European Union Rule of Law Mission in Kosovo* (EULEX KOSOVO)

PSC decision on the appointment of the Head of  Mission (2016)

PSC decision on extending the mandate of the Head of Mission (2017)

PSC decision on extending the mandate of the Head of Mission (2018)

PSC decision on extending the mandate of the Head of Mission (2019)

PSC decision on the appointment of the Head of  Mission (2019)

     

Priručnik o vladavini prava: English | Shqip | Srpski