Naslovna  BreadCrumbTrailerEULEX & EU  BreadCrumbTrailerŠta je EULEX?

Šta je EULEX?

Misija

Misjia EULEX Kosovo pokrenuta je 2008. godine, kao najveća civilna misija pod Zajedničkom bezbednosnom i odbrambenom politikom Evropske unije. Sveukupni cilj EULEX-a je da pomogne kosovskim vlastima u uspostavljanju održivih i nezavisnih institucija vladavine prava. Sadašnji mandat Misije odobren je za period do 14. juna 2020. godine na osnovu Odluke Saveta 2018/856 CFSP.  EULEX radi pod okvirom Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti UN.

Misija EULEX pruža podršku relevantnim institucijama vladavine prava na Kosovu na njihovom putu ka većoj efikasnosti, održivosti, multietničnosti i odgovornosti, bez političkog uplitanja i u potpunom skladu sa najboljim praksama EU. U okviru svog sadašnjeg mandata Misija obavlja aktivnosti  delatnosti nadgledanja i ima ograničene izvršne nadležnosti. Misija nastavlja da pruža podršku Specijalizovanim većima i Specijalizovanom tužilaštvu u skladu sa relevantnim zakonima na Kosovu.

Mandat

EULEX Kosovo sprovodi svoj mandat kroz Stuba za nadgledanje i Stuba za operativne poslove.  

Stub za nadgledanje nadgleda odabrane predmete i suđenja u okviru kosovskog pravosuđa. Ovaj Stub usredsređuje svoje aktivnosti nadgledanja na odabrane predmete na kojima je EULEX radio pod svojim prethodnim mandatom, koji je istekao sredinom meseca juna 2018. godine, i koji su nakon toga preneseni na lokalno pravosuđe, kao i na druge predmete koji mogu uticati na evropski put Kosova.

Stub za nadgledanje pruža podršku i Kazneno-popravnoj službi Kosova u razvoju konsolidovanog i profesionalnog visokog rukovodstva, kao i održivih kapaciteta za suzbijanje neprikladnih uplitanja i preferencijalnog postupanja sa zatvorenicima.

EULEX nastavlja da pruža tehničku podršku implementaciji relevantnih sporazuma postignutih kroz dijalog za normalizaciju odnosa između Beograda i Prištine, koji pomaže EU.

Operativne funkcije sprovodi Stub Misije za operativne poslove, koja zadržava ograničene rezidualne kapacitete kao druga interventna instanca i pruža kontinuiranu podršku kapacitetima Policije Kosova za kontrolu mase i nereda. Misija nastavlja da upravlja svojim Programom zaštite svedoka i pruža logističku i operativnu podršku Specijalizovanim većima i Specijalizovanom tužilaštvu, u skladu sa relevantnim zakonima Kosova.

Činjenice:

Mandat: do 14. juna 2020. godine
Period rekonfiguracije: do 14. decembra 2018. godine
Šef Misije: Lars-Gunnar Wigemark
Ovlašćeni kapacitet: 503 člana osoblja
Sedište: Priština, Kosovo
Pravna osnova: Zajednička akcija EU od meseca februara 2008. godine i naknadne Odluke Saveta od meseca juna 2010, 2012, 2014, 2016. i 2018. godine.
 
Misiju EULEX podržava svih 28 država članica Evropske unije i pet doprinosećih država (Kanada, Norveška, Švajcarska, Turska i Sjedinjene Američke Države).

 

Pravni osnovi:

Priručnik o vladavini prava: English | Shqip | Srpski