EULEX-ova politika privatnosti

EULEX-ova politika privatnosti

EULEX-ova politika privatnosti

 

Misija Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu (u daljem tekstu “EULEX”) posvećena je zaštiti privatnosti korisnika.  

Politika o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade ličnih podataka od strane EULEX-a zasnovana je na Uredbi (EU) 2018/1725 Evropskog parlament i Saveta o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade ličnih podataka od strane institucija i organa, kancelarija i agencija Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka, kojom se ukida Uredba (ES) br. 45/2001 i Odluka br. 1247/2002/ES od 11. decembra 2018., u skladu sa odredbama Opšte uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 / i od strane misija ZBOP u skladu sa uputstvom komandanta civilnih operacija (CIVOPSCDR) 12-2018 i EULEX-ovim SOP o zaštiti Ličnih podataka.„

Ova politika pokriva veb-sajt EULEX-a u okviru domena eulex-kosovo.eu. Iako najveći deo ovog veb-sajta možete pretraživati bez davanja bilo kakvih ličnih informacija o sebi, u nekim slučajevima lični podaci su potrebni kako bi vam se pružile e-usluge koje zahtevate.

EULEX prikuplja SAMO lične podatke koje nam prosledite, i ne prikupljamo nikakve druge informacije o vama. Pored toga, naš veb-sajt ne koristi nikakve kolačiće.

Prilikom korišćenja delova ovog veb-sajta na kojima su vaši lični podaci neophodni, oni će se tretirati i koristiti u skladu sa smernicama i principima EULEX-ove Uredbe. Pored toga, EULEX će po potrebi pružiti informacije o upotrebi vaših ličnih podataka u specifičnim izjavama o privatnosti.

U tom pogledu,

 1. Za svaku e-uslugu, kontrolor (EULEX) određuje svrhu i načine obrade ličnih podataka i obezbeđuje usaglašenost sa politikom privatnosti;
 2. Savetnik Misije za zaštitu podataka obezbeđuje primenu odredaba smernica i Uredbe i pruža savet o ispunjavanju obaveza.
Ovaj veb-sajt pruža linkove ka određenim sajtovima trećih strana. Budući da ih mi ne kontrolišemo, savetujemo vam da pregledate njihova pravila o privatnosti.

Elektronske usluge (e-usluge)

E-usluga na veb-sajtu EULEX-a je usluga ili resurs koji je dostupan na internetu kako bi se poboljšala komunikacija između ljudi i poslovnih subjekata s jedne strane i EULEX-a s druge strane.

Na veb-sajtu EULEX-a pružaju se, ili će biti pružene, 3 vrste usluga:

 1. Informacione usluge koje ljudima, medijima, poslovnim subjektima, upravama i drugima pružaju jednostavan i efikasan pristup informacijama;
 2. Interaktivne komunikacione usluge koje omogućavaju bolje kontakte sa ljudima, poslovnim subjektima, civilnim društvom i javnim organima, kako bi se olakšale konsultacije o politikama i povratne informacije (linkovi ka socijalnim medijima);
 3. Transakcione usluge koje omogućavaju pristup svim osnovnim oblicima transakcija sa EULEX-om, kao što su nabavke, finansijske operacije, zapošljavanje, prijava na događaje, nabavka dokumenata.

Informacije sadržane u posebnoj izjavi o privatnosti

Posebna izjava o privatnosti koja pokriva posebne operacije obrade podataka biće dostupna i sadržaće sledeće informacije:

 1. Koje se informacije prikupljaju i u koju svrhu:
 2. Tehnička sredstva o tome kako EULEX prikuplja lične podatke kako bi ispunio određenu svrhu;
 3. Kome se otkrivaju vaše informacije (ako ih ima);
 4. Kako možete pristupiti vašim informacijama, proveriti njihovu tačnost, i po potrebi ispraviti ih ili zatražiti njihovo brisanje;
 5. Koliko dugo se čuvaju vaši podaci;
 6. Koje se mere bezbednosti preduzimaju u cilju zaštite vaših informacija od moguće zloupotrebe ili neovlašćenog pristupa;
 7. Kome se obratiti ukoliko imate pitanja ili žalbe.

Trenutno, EULEX Kosovo je sastavio sledeće Izjave o privatnosti: 

 1. Finansijske transakcije
 2. Procedure nabavke 
 3. EULEX-ova izjava o privatnosti 2021 – Medicinska jedinica  
 4. Izjava o privatnosti COVID-a – EULEX 2021  
 5. Izjava o privatnosti POV
 6. Izjava o privatnosti za FMS
 7. Izjava o privatnosti Upravljanje vozilom
 8. Izjava o privatnosti u vezi sa saobraćajnim nezgodama i incidentima.
 9. CCTV EULEKS IZJAVA O PRIVATNOSTI 2022
 10. EULEKS Ljudski resursi – Izjava o privatnosti 2022
 11. EULEKS-ova IZJAVA O PRIVATNOSTI Pristup posetilaca 2022
 12. Izjava o privatnosti Kancelarije za informisanje
 13. IZJAVA O PRIVATNOSTI EULEKS-a Radio komunikacije
 14. IZJAVA O PRIVATNOSTI EULEKS-a IT i mrežne usluge

Veb-statistika

Da bi statistički ocenili naš sajt, koristimo besplatan softver za veb-analitiku AWStats. Ovaj alat se koristi za analizu standardnih log-fajlova veb-servera generisanih na osnovu zahteva posetilaca. Statistička analiza se vrši na log-fajlovima koji sadrže IP adrese, operativne sisteme, pretraživače i posećene stranice.

Kontaktiranje EULEX sajta

EULEX veb-sajt vas upućuje da sa nama komunicirate putem elektronske pošte. Ukoliko nas kontaktirate, moguće je da ćemo voditi evidenciju o toj korespondenciji.

Kada pošaljete poruku, vaši lični podaci se evidentiraju samo radi slanja odgovora. Ukoliko tim odgovoran za poštu nije u mogućnosti da odgovori na vaše pitanje, vaš imejl će proslediti nekoj drugoj službi. Bićete obavešteni putem imejla o tome kojoj je službi vaše pitanje prosleđeno.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa obradom vašeg imejla i povezanih ličnih podataka, ne ustručavajte se da ih uključite u svoju poruku.

Zaštita informacija

Veb-sajt EULEX-a funkcioniše na serveru koji je lociran na Kosovu. AWstats program je deo standardnog veb-hosting paketa i mi ga koristimo samo u cilju poboljšanja našeg veb-sajta. Na kraju svakog meseca sistem automatski briše sve arhivirane logove iz prethodnog meseca.

Kontakt

Ukoliko želite da dobijete više informacija o vašim ličnim podacima koji se čuvaju u okviru EULEX veb-sajta, možete nam poslati imelj na dole navedenoj adresi. U vašem imejlu jasno navedite vaš zahtev i URL veb-sajta/veb-stranica na koje se vaš zahtev odnosi.

Email: info@eulex-kosovo.eu