Naslovna  BreadCrumbTrailerOperativa

Operativa

Operativne funkcije sprovodi Stub Misije za operativne poslove, koja zadržava ograničene rezidualne kapacitete kao druga interventna instanca i pruža kontinuiranu podršku kapacitetima Policije Kosova za kontrolu mase i nereda. Konkretno, EULEX-ova Specijalizovana policijska jedinica (SPJ), koju čini 95 poljskih policajaca, druga je instanca za reagovanje na bezbednosne situacije na Kosovu, kao deo troslojnog mehanizma za bezbednosne intervencije, u okviru kojeg je Policija Kosova prva instanca za bezbednosno reagovanje, EULEX je druga, a KFOR treća instanca za bezbednosno reagovanje. SPJ sprovodi svakodnevne izviđačke patrole i redovno učestvuje u vežbama kontrole masa i nemira zajedno sa Policijom Kosova i KFOR-om. Od 15. juna 2018. do 14. juna 2020. godine, SPJ je učestvovala u sedam zajedničkih obuka sa Policijom Kosova i KFOR-om, dve obuke sa Policijom Kosova i 37 obuka sa KFOR-om. Cilj takvih obuka je da se osigura nesmetana koordinacija između tri instance bezbednosnog reagovanja u slučaju raspoređivanja u stvarnim situacijama.


EULEX takođe podržava Policiju Kosova na polju međunarodne policijske saradnje olakšavajući razmenu informacija između Policije Kosova i Interpola, Europola ili srpskog Ministarstva unutrašnjih poslova. Od 15. juna 2018. do 14. juna 2020. godine EULEX je primio 2876 zahteva, od kojih se 233 odnosi na razmenu informacija između Europola i Policije Kosova, a 258 zahteva odnosi se na razmenu informacija između Policije Kosova i Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, u skladu sa protokolom o policijskoj saradnji dva entiteta. Misija takođe olakšava razmenu informacija između Nacionalnih centralnih biroa Interpola i Odeljenja Policije Kosova za međunarodnu koordinaciju sprovođenja zakona pod okriljem Interpolove kancelarije za vezu u okviru UNMIK-a. Od 15. juna 2018. do 14. juna 2020. godine osoblje EULEX-a koje radi u Interpolovoj kancelariji za vezu u okviru UNMIK-a primilo je 2340 zahteva.


Pored toga, Misija nastavlja da rukovodi svojim sopstvenim programom zaštite svedoka.


EULEX-ovi stručnjaci nastavljaju da rade zajedno sa našim lokalnim kolegama na Institutu za sudsku medicinu na utvrđivanju sudbine nestalih lica, pružajući ekspertizu i savete u pogledu identifikacije potencijalnih skrivenih grobova i ekshumacije i identifikacije žrtava sukoba na Kosovu. Od početka mandata EULEX-a do 14. juna 2020. godine, Misija je sprovela 653 terenske operacije za lociranje nestalih lica, uključujući 164 ekshumacije. Identifikovani su posmrtni ostaci 456 pojedinaca, uključujući 316 nestalih lica. Pored toga, eksperti EULEX-a rade zajedno sa kosovskim nadležnim organima na rešavanju pitanja oko 300 tela koja se još uvek nalaze u prištinskoj mrtvačnici.


Isto tako Misija pomaže Specijalizovanim većima i Specijalizovanom tužilaštvu pružajući logističku i operativnu podršku u skladu sa relevantnim kosovskim zakonodavstvom.