Naslovna  BreadCrumbTrailerOperativa

Operativa

Operativne funkcije sprovodi Stub Misije za operativne poslove, koja zadržava ograničene rezidualne kapacitete kao druga interventna instanca i pruža kontinuiranu podršku kapacitetima Policije Kosova za kontrolu mase i nereda. Konkretno, EULEX-ova Specijalizovana policijska jedinica (SPJ), koju čini 95 poljskih policajaca, druga je instanca za reagovanje na bezbednosne situacije na Kosovu, kao deo troslojnog mehanizma za bezbednosne intervencije, u okviru kojeg je Policija Kosova prva instanca za bezbednosno reagovanje, EULEX je druga, a KFOR treća instanca za bezbednosno reagovanje. SPJ sprovodi svakodnevne izviđačke patrole i redovno učestvuje u vežbama kontrole masa i nemira zajedno sa Policijom Kosova i KFOR-om. Od 15. juna 2018. do 14. juna 2020. godine, SPJ je učestvovala u sedam zajedničkih obuka sa Policijom Kosova i KFOR-om, dve obuke sa Policijom Kosova i 37 obuka sa KFOR-om. Cilj takvih obuka je da se osigura nesmetana koordinacija između tri instance bezbednosnog reagovanja u slučaju raspoređivanja u stvarnim situacijama.


EULEX takođe podržava Policiju Kosova na polju međunarodne policijske saradnje olakšavajući razmenu informacija između Policije Kosova i Interpola, Europola ili srpskog Ministarstva unutrašnjih poslova. Od 15. juna 2018. do 14. juna 2020. godine EULEX je primio 2876 zahteva, od kojih se 233 odnosi na razmenu informacija između Europola i Policije Kosova, a 258 zahteva odnosi se na razmenu informacija između Policije Kosova i Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, u skladu sa protokolom o policijskoj saradnji dva entiteta. Misija takođe olakšava razmenu informacija između Nacionalnih centralnih biroa Interpola i Odeljenja Policije Kosova za međunarodnu koordinaciju sprovođenja zakona pod okriljem Interpolove kancelarije za vezu u okviru UNMIK-a. Od 15. juna 2018. do 14. juna 2020. godine osoblje EULEX-a koje radi u Interpolovoj kancelariji za vezu u okviru UNMIK-a primilo je 2340 zahteva.


Pored toga, Misija nastavlja da rukovodi svojim sopstvenim programom zaštite svedoka.


EULEX-ovi stručnjaci nastavljaju da rade zajedno sa našim lokalnim kolegama na Institutu za sudsku medicinu na utvrđivanju sudbine nestalih lica, pružajući ekspertizu i savete u pogledu identifikacije potencijalnih skrivenih grobova i ekshumacije i identifikacije žrtava sukoba na Kosovu. Od početka EULEX-ovog mandata do 19. novembra 2020. godine, EULEX je sproveo 662 terenske operacije za pronalaženje nestalih lica, uključujući 169 iskopavanja. Identifikovani su posmrtni ostaci 457 lica, uključujući 317 nestalih lica. Pored toga, eksperti EULEX-a rade zajedno sa kosovskim nadležnim organima na rešavanju pitanja oko 300 tela koja se još uvek nalaze u prištinskoj mrtvačnici.


Isto tako Misija pomaže Specijalizovanim većima i Specijalizovanom tužilaštvu pružajući logističku i operativnu podršku u skladu sa relevantnim kosovskim zakonodavstvom.