Naslovna  BreadCrumbTrailerKontakti

Kontakti

Misija EULEX-a na Kosovu, Glavni štab
UL. Muharrem Fejza,
P. fah: 268
10000 Priština, Kosovo
Tel: +383 (0) 38 28 2000
E-mejl: info@eulex-kosovo.eu

Za opšte informacije molimo Vas da kontaktirate info@eulex-kosovo.eu. Za upite u vezi sa medijima koristite sledecu imejl adresu: press@eulex-kosovo.eu