<a href="https://eulex-kosovo.eu/?page=3,10,1116"></a> <a href="https://eulex-kosovo.eu/?page=3,11,1114">" /></a> <a href="https://eulex-kosovo.eu/?page=3,11,1113"></a>

Ostale Vesti

<a href="https://www.eulex-kosovo.eu/?page=3,11,1030"></a> <a href="https://www.eulex-kosovo.eu/?page=3,13,111"></a> <a href="https://www.eulex-kosovo.eu/?page=2,13,83"></a>

Tačno ili Netačno?

<a href="#"></a> <a href="#"></a><a href="#"></a> <a href="#"></a><a href="#"></a> <a href="#"></a><a href="#"></a> <a href="#"></a><a href="#"></a> <a href="#"></a>
Grupa nemačkih diplomata posetila EULEX

Grupa nemačkih diplomata posetila EULEX

- EULEX je 15. novembra bio domaćin grupi od oko 40 mladih diplomata iz Nemačke, koje je dočekao vršilac dužnosti zamenika šefa Misije, Sean Kerins...