<a href="https://eulex-kosovo.eu/?page=3,11,1084"></a> <a href="https://eulex-kosovo.eu/?page=3,11,1076"></a> <a href="https://eulex-kosovo.eu/?page=3,10,1069"></a>

Ostale Vesti

<a href="https://www.eulex-kosovo.eu/?page=3,11,1030"></a> <a href="https://www.eulex-kosovo.eu/?page=3,13,111"></a> <a href="https://www.eulex-kosovo.eu/?page=2,13,83"></a>

Tačno ili Netačno?

<a href="#"></a> <a href="#"></a><a href="#"></a> <a href="#"></a><a href="#"></a> <a href="#"></a><a href="#"></a> <a href="#"></a><a href="#"></a> <a href="#"></a>
Vršilac dužnosti šefa EULEX-a prisustvovao smeni komande MSJ

Vršilac dužnosti šefa EULEX-a prisustvovao smeni komande MSJ

- Vršilac dužnosti šefa EULEX-a, g. Bernd Thran, prisustvovao je ceremoniji smene komande Multinacionalne specijalizovane jedinice (MSJ) , na kojoj je pukovnik Paolo Pelosi preuzeo dužnost od generalnog komandanta snaga karabinjera, general-potpukovnika Giovanni Nistri. Ceremoniji je prisustvovao i komandant KFOR-a, general-major Lorenzo D’Addario.

„Čast mi je i privilegija da prisustvujem današnjoj ceremoniji, a i prilika da se sretnem sa pukovnikom Paolo, prijateljem kojeg poznajem iz Brisela – želim mu srdačnu dobrodošlicu na Kosovo”, rekao je g. Thran.

G. Thran je ovom događaju prisustvovao zajedno sa vršiocem dužnosti zamenika šefa Misije, Cezary Luba, sa kojim je posmatrao smenu komande Multinacionalne specijalizovane jedinice.