Autorska prava & Izjava o odgovornosti

Autorska prava & Izjava o odgovornosti

Autorska prava & Izjava o odgovornosti

Autorska prava:

Sadržaj objavljen na vebsajtu Misije EULEX-a na Kosovu podleže autorskim pravima. Informacije i podaci objavljeni na ovom sajtu vlasništvo su Misije EULEX-a na Kosovu.

Misija EULEX-a na Kosovu mora biti navedena prilikom korišcenja sadržaja sa njenog vebsajta.

Fotografije ciji je vlasnik Misija EULEX-a na Kosovu mogu da budu reprodukovane bez novcane naknade iskljucivo u nekomercijalne svrhe. Prilikom korišcenja fotografija sa ovog vebsajta Misija EULEX-a na Kosovu mora biti navedena kao njihov vlasnik.

Izjava o odgovornosti:

Ovim sajtom upravlja Misija EULEX-a na Kosovu radi olakšavanja pristupa javnosti informacijama o timu za planiranje i njegovim aktivnostima. Iako ce se Misija EULEX-a na Kosovu truditi da navedene informacije budu ažurirane i tacne, Misija EULEX-a na Kosovu ne može da garantuje za tacnost svih informacija ili podataka objavljenih na sajtu i stoga ne prihvata bilo kakvu odgovornost ili krivicnu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sa sajta.

Pristup ovom sajtu i njegovo korišcenje omogucuje Misija EULEX-a na Kosovu pod sledecim uslovima:

  1. Misija EULEX-a na Kosovu se ovim odrice svake odgovornosti ili krivicne odgovornosti koja bi mogla da proistekne iz korišcenja informacija ili podataka sadržanih na ovom sajtu, ukljucujuci bilo kakvo neprikladno, neodgovarajuce ili lažno korišcenje informacija ili podataka pruženih korisnicima.
  2. Misija EULEX-a na Kosovu, pripadnici njenog osoblja, njeni izvodaci radova i njihovi zaposleni nece biti odgovorni za bilo kakve finansijske ili druge posledice koje proizilaze iz korišcenja informacija ili podataka sadržanih na ovom sajtu, ukljucujuci neprikladno, neodgovarajuce ili lažno korišcenje informacija ili podataka. 
  3. Informacije ili podaci sa ovog sajta ne smeju se reprodukovati ili koristiti u komercijalne svrhe.
  4. Misija EULEX-a na Kosovu pruža korisnicima vebsajta tima za planiranje informacije za koje Misija EULEX-a na Kosovu, na osnovu sopstvenih kriterijuma i po sopstvenoj diskreciji, smatra da su pogodne za objavljivanje.
  5. Informacije ili podaci na sajtu ponekad mogu da upute na druge sajtove nad kojima Misija EULEX-a na Kosovu nema bilo kakvu kontrolu i u vezi kojih Misija odbija svu odgovornost u bilo kom pogledu.
  6. Konsultovanje i/ili korišcenje vebsajta Misije EULEX-a na Kosovu automatski predstavlja puno priohvatanje gore navedenog odricanja od odgovornosti.
  7. Misija EULEX-a na Kosovu zadržava pravo da pokrene bilo koje zakonske mere koje smarta neophodnim ako dode do kršenja ove izjave.