Publikacije

Publikacije

Publikacije

“Elektronske oznake”: fokus na prevenciji slučajeva nasilja u porodici (FOL)

“Elektronske oznake”: fokus na prevenciji slučajeva nasilja u porodici (FOL) Izvestaj - Decembar 2021 

Specijalni izveštaj Misije Evropske unije za vladavinu prava (EULEX) o uticaju pandemije COVID-19 na vladavinu prava na Kosovu Činjenice

Procena i preporuke za period mart 2020 – mart 2021. godine 

Letak sa činjenicama je dostupan ovde:  

Special Prosecution Office – Statistical booklet

Statistical booklet as of 28 June 2011

MMA tracking mechanism

Godišnji Izveštaj o Sudskoj Aktivnosti Sudija EULEKS-a

Godišnji Izveštaj o Sudskoj Aktivnosti Sudija EULEKS-a -2010