O EULEX-u

O EULEX-u

O EULEX-u

Misija

Misjia Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu (EULEX) pokrenuta je 2008. godine, kao najveća civilna misija pod Zajedničkom bezbednosnom i odbrambenom politikom Evropske unije. Sveukupna misija EULEX-a je da pruži podršku relevantnim institucijama vladavine prava na Kosovu na njihovom putu ka većoj efikasnosti, održivosti, multietničnosti i odgovornosti, bez političkog uplitanja i u potpunom skladu sa međunarodnim standardima za ljudska prava i najboljim evropskim praksama.

 Trenutni mandat EULEX-a pokrenut je za period do 14. juna 2023. godine na osnovu Odluke Saveta ZSBP 2021/904. U okviru svog mandata, Misija obavlja delatnosti nadgledanja i ima ograničene izvršne nadležnosti. EULEX nastavlja da pruža podršku Specijalizovanim većima i Specijalizovanom tužilaštvu u skladu sa relevantnim zakonima na Kosovu.

Misija radi pod okvirom Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti UN.​

Mandat

EULEX Kosovo sprovodi svoj mandat kroz Stub za nadgledanje i Stub za operativne poslove.

Stub za nadgledanje nadgleda odabrane predmete i suđenja u okviru kosovskog pravosuđa. Ovaj stub usredsređuje svoje aktivnosti nadgledanja na odabrane predmete na kojima je EULEX radio pod svojim prethodnim mandatom, koji je istekao sredinom meseca juna 2018. godine, i koji su nakon toga preneseni na lokalno pravosuđe, kao i na druge predmete koji mogu uticati na evropski put Kosova.

Stub za nadgledanje pruža podršku i Kazneno-popravnoj službi Kosova u razvoju konsolidovanog i profesionalnog visokog rukovodstva, kao i održivih kapaciteta za suzbijanje neprikladnih uplitanja i preferencijalnog postupanja sa zatvorenicima.

EULEX nastavlja da pruža tehničku podršku implementaciji relevantnih sporazuma postignutih kroz dijalog za normalizaciju odnosa između Beograda i Prištine, koji pomaže EU.

Operativne funkcije sprovodi Stub Misije za operativne poslove, koji zadržava ograničene rezidualne kapacitete kao druga interventna instanca i pruža kontinuiranu podršku kapacitetima Policije Kosova za kontrolu mase i nereda. EULEX takođe podržava Policiju Kosova na polju međunarodne policijske saradnje olakšavajući razmenu informacija između Policije Kosova i Interpola, Europola ili srpskog Ministarstva unutrašnjih poslova. Isto tako Misija pomaže Specijalizovanim većima i Specijalizovanom tužilaštvu pružajući logističku i operativnu podršku u skladu sa relevantnim kosovskim zakonodavstvom. Pored toga, EULEX-ovi stručnjaci nastavljaju da rade zajedno sa našim lokalnim kolegama na Institutu za sudsku medicinu na utvrđivanju sudbine nestalih lica, pružajući ekspertizu i savete u pogledu identifikacije potencijalnih skrivenih grobova i ekshumacije i identifikacije žrtava sukoba na Kosovu. I poslednje, ali ne manje bitno, Misija nastavlja da upravlja svojim Programom zaštite svedoka.

Šef Misije: Lars-Gunnar Wigemark

EULEX je u potpunosti posvećen uključivanju ljudskih prava i rodne perspektive i standarda za rodnu ravnopravnost u sve svoje aktivnosti, kako unutar misije tako i u radu sa kosovskim institucijama.