Naslovna  BreadCrumbTrailerO EULEX-u

O EULEX-u

Misija

Misjia EULEX Kosovo pokrenuta je 2008. godine, kao najveća civilna misija pod Zajedničkom bezbednosnom i odbrambenom politikom Evropske unije. Sveukupni cilj EULEX-a je da pomogne kosovskim vlastima u uspostavljanju održivih i nezavisnih institucija vladavine prava. Trenutni mandat Misije pokrenut je za period do 14. juna 2021. godine na osnovu Odluke Saveta ZSBP 2020/792.  EULEX radi pod okvirom Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti UN.

Misija EULEX pruža podršku relevantnim institucijama vladavine prava na Kosovu na njihovom putu ka većoj efikasnosti, održivosti, multietničnosti i odgovornosti, bez političkog uplitanja i u potpunom skladu sa najboljim praksama EU. U okviru svog sadašnjeg mandata Misija obavlja aktivnosti  delatnosti nadgledanja i ima ograničene izvršne nadležnosti. Misija nastavlja da pruža podršku Specijalizovanim većima i Specijalizovanom tužilaštvu u skladu sa relevantnim zakonima na Kosovu.

Mandat

EULEX Kosovo sprovodi svoj mandat kroz Stub za nadgledanje i Stub za operativne poslove.

Stub za nadgledanje nadgleda odabrane predmete i suđenja u okviru kosovskog pravosuđa. Ovaj stub usredsređuje svoje aktivnosti nadgledanja na odabrane predmete na kojima je EULEX radio pod svojim prethodnim mandatom, koji je istekao sredinom meseca juna 2018. godine, i koji su nakon toga preneseni na lokalno pravosuđe, kao i na druge predmete koji mogu uticati na evropski put Kosova.

Stub za nadgledanje pruža podršku i Kazneno-popravnoj službi Kosova u razvoju konsolidovanog i profesionalnog visokog rukovodstva, kao i održivih kapaciteta za suzbijanje neprikladnih uplitanja i preferencijalnog postupanja sa zatvorenicima.

EULEX nastavlja da pruža tehničku podršku implementaciji relevantnih sporazuma postignutih kroz dijalog za normalizaciju odnosa između Beograda i Prištine, koji pomaže EU.

Operativne funkcije sprovodi Stub Misije za operativne poslove, koja zadržava ograničene rezidualne kapacitete kao druga interventna instanca i pruža kontinuiranu podršku kapacitetima Policije Kosova za kontrolu mase i nereda. Misija nastavlja da upravlja svojim Programom zaštite svedoka i pruža logističku i operativnu podršku Specijalizovanim većima i Specijalizovanom tužilaštvu, u skladu sa relevantnim zakonima Kosova.

Šef Misije: Lars-Gunnar Wigemark

EULEX je u potpunosti posvećen uključivanju ljudskih prava i rodne perspektive i standarda za rodnu ravnopravnost u sve svoje aktivnosti, kako unutar misije tako i u radu sa kosovskim institucijama.