Naslovna  BreadCrumbTrailerEULEX & EU  BreadCrumbTrailerEU na Kosovu

EU na Kosovu

Postoje dva glavna tela EU koja funkcionišu na Kosovu: EULEX i Kancelarija Evropske unije na Kosovu / Specijalnog predstavnika Evropske Unije (SPEU) na Kosovu . 

Kanclearija Evropske unije na Kosovu / Specijalnog predstavnika EU na Kosovu 

Kancelarija EU ima važnu ulogu u ostvarivanju evropskog plana na Kosovu sa ciljem da unapredi približavanje Kosova Evropskoj uniji. Kao sastavi deo Evropske službe za spoljno delovanje i predstavništvo Evropske komisije u Prištini, ova kancelarija obezbeđuje održavanje stalnog političkog i tehničkog dijaloga sa institucijama u Briselu. SPEU nudi savete i podršku kosovskoj vladi u političkom procesu; pruža sveukupnu koordinaciju za prisustvo EU na Kosovu; i doprinosi razvoju i konsolidaciji poštovanja ljudskih prava i osnovnih sloboda na Kosovu. SPEU preko visokog predstavnika/potpredsednika Evropske unije Žosepa Borela Fontela podnosi svoj izveštaj Savetu Evropske unije, međuvladinom telu koje predstavlja 27 zemalja članica EU. . 

Šef kancelarije: Tomáš Szunyog

Kontakt:
Dinka Živalj
Šefica Odeljenja za komunikacije / Predstavnica za medije
Telefon: +383 (0) 38 5131 248
Mobilni: +383 (0) 49 787 928
dinka.zivalj@ext.eeas.europa.eu
https://eeas.europa.eu/delegations/kosovo_en