Publikimet

Publikimet

Publikimet

Raporti Special i Misionit të Bashkimit Evropian për Sundimin e Ligjit (EULEX) për ndikimin e COVID-19 

Vlerësim dhe Rekomandime për Periudhën Mars 2020 – Mars 2021 

Ndikimi i COVID-19 në Sundimin e Ligjit në Kosovë - Fletëfaktesh