Publikimet

Publikimet

Publikimet

“BYZYLYKËT ELEKTRONIKË”: FOKUSI NË PARANDALIMIN E RASTEVE TË DHUNËS NË FAMILJE (FOL)

“Byzylykët Elektronikë”: fokusi në parandalimin e rasteve të dhunës në familje (FOL) Raport - Dhjetor 2021 

Raporti Special i Misionit të Bashkimit Evropian për Sundimin e Ligjit (EULEX) për ndikimin e COVID-19 

Vlerësim dhe Rekomandime për Periudhën Mars 2020 – Mars 2021 

Ndikimi i COVID-19 në Sundimin e Ligjit në Kosovë - Fletëfaktesh