Fillimi  BreadCrumbTrailerKontakte

Kontakte

Selia e misionit EULEX Kosova
Rr. Muharrem Fejza,
Kutia postare: 268
10000 Prishtinë, Kosovë
Tel: +383 (0) 38 28 2000
E-mail: info@eulex-kosovo.eu

Për informata të përgjithshme, ju lutem kontaktoni përmes adresës info@eulex-kosovo.eu. Për pyetje që kanë të bëjnë me mediat, ju lutem përdoreni këtë adresë elektronike: press@eulex-kosovo.eu