Fillimi  BreadCrumbTrailerKontakte

Kontakte

Selia e misionit EULEX Kosova
Rr. Muharrem Fejza,
Kutia postare: 268
10000 Prishtinë, Kosovë
Tel: +383 (0) 38 28 2000

E-maili për kërkesa mediatike, intervista dhe vizita studimore: press@eulex-kosovo.eu

E-maili për informata të përgjithshme: info@eulex-kosovo.eu