Kontakti

Kontakti

Kontakti

Selia e misionit EULEX Kosova

Rr. Lidhja e Pejës nr. 177, Kutia postare: 268, 10000 Prishtinë, Kosovë

+383 38 78 4000

E-maili për kërkesa mediatike, intervista dhe vizita studimore: press@eulex-kosovo.eu  

E-maili për informata të përgjithshme  info@eulex-kosovo.eu.