Zamenik šefa Misije

Zamenik šefa Misije

Zamenik šefa Misije


Cezary Luba
Zamenik Šefa Misije

Biografija:

Pukovnik Nacionalne policije Poljske Cezary Luba, Zamenik Šefa Misije

Državljanstvo: Poljska

Obrazovanje:
Magistar novinarstva i političkih nauka – Univerzitet u Varšavi, Poljska
Diploma u krivičnom pravu i javnoj upravi – Policijska akademija, Ščitno, Poljska
Program obrazovanja u krivičnom pravosuđu – Univerzitet u Virdžiniji, Šarlotsvil, SAD
Studija izvršitelja sprovođenja zakona – Nacionalna akademija FIB, Kvantiko, SAD
Kurs visokog nivoa za upravljanje krizama – George C. Marshall ECSS Garmisch-Partenkirchen, Nemačka
Kurs na nivou komande ZBOP – CEPOL, Lisabon (PT), Vičenca (IT)

Jezici:
Poljski (maternji jezik), engleski, ruski

Stručno iskustvo:
Trenutno: Zamenik Šefa Misije EULEX Kosovo
2016-2019 – zamenik šefa Izvršnog odseka/šef Stuba za operativne poslove Misije EULEX Kosovo
2005-2016 – šef Odeljenja za suzbijanje narkotika, Centralni istražni biro, Nacionalna policija Poljske
1997-2005 – ekspert i vođa ekipe u Kriminalističko-obaveštajnom odeljenju, Biro za suzbijanje droge, Nacionalna policija Poljske
1992-1997 – policijski službenik u Odeljenju za krivične istrage, Regionalni štab Policije, Siedlce (Poljska).