Fillimi  BreadCrumbTrailerBiografia: Alexandra Papadopoulou


Alexandra Papadopoulou 
Shefe e EULEX Kosova

Biografia:

Zj. Alexandra Papadopoulou, Shefe e EULEX Kosova

Nacionaliteti: Greke

Zj. Papadopoulou, një diplomate e lartë greke me përvojë të gjerë në Ballkan, ka shërbyer më parë në Kosovë si Shefe e Zyrës Ndërlidhëse të Greqisë në vitin 2000.
Angazhimet e kohëve më të fundit të saj përfshijnë shërbimin si Përfaqësuese e Përhershme e Greqisë në Bashkimin Evropian në Bruksel, si dhe Drejtoreshë e Përgjithshme për çështjet e BE-së në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Greqisë gjatë kryesimit të BE-së nga Greqia në vitin 2014.
Po ashtu, Zj. Papadopoulou ka shërbyer si Zëvendës-Përfaqësuese e Përhershme e Greqisë në Kombet e Bashkuara, si dhe Shefe e Zyrës Ndërlidhëse të Greqisë në Shkup për më shumë se pesë vite.

Arsimimi:
Magjistër i Diplomuar për Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe të Drejtën Ndërkombëtare, Universiteti i Pensilvanisë, SHBA (Bursiste e Fulbright)
Juriste e Diplomuar, Universiteti i Athinës, Greqi 

Gjuhët:
Greqisht (gjuha amtare), anglisht, frëngjisht

Përvoja profesionale:
Aktualisht: Shefe e Misionit të Bashkimit Evropian për Sundimin e Ligjit në Kosovë (EULEX)
2015 – 2016: Ambasadore e Greqisë në Uruguai dhe Paraguai
2014 – 2014: Përfaqësuese e Përhershme e Greqisë në Bashkimin Evropian
2013 – 2014: Drejtoreshë e Përgjithshme për çështjet e BE-së në Ministrinë e Punëve të Jashtme, Greqi
2007 – 2012: Shefe e Zyrës Ndërlidhëse të Greqisë, Shkup
2002 – 2007: Zëvendës-Përfaqësuese e Përhershme e Greqisë në OKB, e avancuar në Ambasadore në vitin 2006
2001 – 2002: Zëvendës-Drejtoreshë e Departamentit për Çështje të Ballkanit, Ministria e Punëve të Jashtme, Greqi
2000: Shefe e Zyrës Ndërlidhëse të Greqisë, Prishtinë
1999 – 2000: Departamenti i Organizatave Ndërkombëtare (Çështje të OKB), Ministria e Punëve të Jashtme, Greqi
1994 – 1999: Konsull i Përgjithshëm në Ambasadën Greke, Toronto, Kanada
1991 – 1994: Zëvendës-Shefe e Misionit, Ambasada e Greqisë, Aman, Jordani
1981 – 1987: Sekretare e Ambasadës, Departamenti për Amerikën Veriore, Ministria e Punëve të Jashtme, Greqi.