Naslovna  BreadCrumbTrailerBiografija: Vršilac dužnosti šefa Misije Bernd...


Bernd Thran 
Vršilac dužnosti šefa Misije

Biografija:

Potpredsednik za policiju/General brigade Bernd Thran, Vršilac dužnosti šefa Misije EULEX Kosovo

Nacionalnost: Nemačka

Obrazovanje:
Viša diploma u oblasti javne uprave i policijskog upravljanja – Koledž za policiju i komandno osoblje, Policijski univerzitet, Minster, Nemačka.
Diploma sa osnovnih akademskih studija u oblasti javne uprave i policijskih poslova – Škola za javnu upravu u Rajni-Palatinatu, Katedra za policiju (Univerzitet primenjenih nauka), Koblenc, Nemačka.
Veštine posredovanja i dijaloga za aktivnosti upravljanja krizama u okviru CSDP-a, Institut Edvard-Kenedi za intervencije u sukobima, Nacionalni univerzitet u Irskoj.
Kurs za više lidere misije EU, Akademija Folk Bernadot, Belgija.
Kurs visokog nivoa u okviru CSDP-a, Koledž evropske bezbednosti i odbrane, Brisel, Berlin, Sofija, Pariz.

Jezici:
Nemački (maternji), engleski, francuski, italijanski

Radno iskustvo:
Trenutno: Vršilac dužnosti šefa Misije EULEX Kosovo
2008 do 2016: Viši policijski savetnik u Evropskoj službi spoljnih poslova (EEAS)/Sposobnost za civilno planiranje i vođenje (CPCC) i pregovarač u timu visoke predstavnice/ potpredsednice u dijalogu (VP/PP), Brisel;
2006 do 2008: Načelnik sektora i zamenik načelnika Odseka, Ministarstvo unutrašnjih poslova u Rajni-Palatinatu, Nemačka
2002 do 2006: Viši stručnjak za borbu protiv terorizma i kontraobaveštajne poslove, Evropska komisija, Brisel;
1997 do 2002: Načelnik sektora i zamenik načelnika Odseka, Ministarstvo unutrašnjih poslova u Rajni-Palatinatu, Nemačka;
1977 do 1997: Policajac u različitim ograncima policije (CRC, policajac u uniformi, CID, obaveštajni rad)
1973 do 1977: Instruktor u Vazdušnim snagama Nemačke