Një ditë nga jeta

Një ditë nga jeta

Një ditë nga jeta e Hakan Wall-it

19 prill 2017

Udhëheqës i Njësisë Këshilluese për Çështje të Policisë dhe Kufirit, shpjegon punën e tij dhe sfidat me të cilat përballet në Kosovë.

 

Prapa