Fillimi  BreadCrumbTrailerPër EULEX  BreadCrumbTrailerOne of Us

Çfarë janë duke bërë këtyre ditëve ish-pjesëtarët vendas të EULEX-it?

Dëgjoni nga Arjeta Sadiku për përvojën e saj të punës në EULEX dhe për karrierën e saj tani si gjyqtare në Gjykatën Themelore në Prishtinë...

Çfarë është duke bërë këtyre ditëve ish-pjesëtari vendas i EULEX-it?

Dëgjoni nga Dukagjin Leka lidhur me përvojën e tij të punës në EULEX dhe për karrierën e tij tani si Zëvendës-rektor për Marrëdhënie Ndërkombëtare në Universitetin Publik “Kadri Zeka” në Gjilan.

Çfarë është duke bërë këtyre ditëve ish-pjesëtari vendas i EULEX-it?

Dëgjoni nga Ilir Morina lidhur me përvojën e tij të punës në EULEX...

Njëri nga ne: Njihuni me Mentor Kurshumliun

Çfarë është duke bërë këtyre ditëve ish-pjesëtari vendas i EULEX-it?

Dëgjoni nga Mentor Kurshumliu lidhur me përvojën e tij të punës në EULEX dhe drejtimin në të cilin ka shkuar jeta profesionale e tij që prej se ka vendosur që ta fillojë biznesin personal të tij.