EULEX Campaigns

Kampanja e Shërbimit Sprovues të Kosovës

23 qershor 2023

Misioni i Shërbimit Sprovues të Kosovës

Deklarata e Ministres së Drejtësisë të Kosovës për Shërbimin Sprovues të Kosovës

Puna e Shërbimit Sprovues të Kosovës me personat e liruar me kusht

Rehabilitimi është qëllimi përfundimtar i çdo dënimi me burgim

Masa të diversitetit, jo procedura gjyqësore

Dënimet Alternative