European Union External Action

Studenti master programa u poseti EULEX-u

Grupa studenata evropskog programa master studija u oblasti ljudskih prava i demokratizacije (EMA) i Evropskog inter-univerzitetskog centra (EIUC), u Veneciji, posetila je juče Misiju EULEX na Kosovu.

Šefica EULEX-a imenovala predsednicu Specijalizovanih veća Kosova

Šefica Misije EULEX, gđa Alexandra Papadopoulou imenovala je 14. decembra Dr. Ekaterinu Trendafilovu...

Unapređenje kapaciteta kosovskih institucija vladavine prava za rešavanje predmeta zločina iz mržnje

EULEX Odsek za jačanje održao je dvodnevnu radionicu za pripadnike policije, tužilaštva i sudstva Kosova, koji rade na slučajevima zločina iz mržnje. Radionica je održana 8. i 9. decembra 2016. godine u Prištini.

Misija OEBS-a na Kosovu i EULEX pokreću Forum za transparentnost pravosuđa

Misija OEBS-a na Kosovu i EULEX Misija za vladavinu prava na Kosovu pokrenuli su Forum za transparentnost u pravosuđu, zvaničnu platformu za stalnu komunikaciju između novinara i pravosudnih institucija, tokom radionice održane u dolini Rugove 6-7. decembra.

Istraga seksualnog i rodno zasnovanog nasilja

EULEX Odsek za jačanje održao je dvodnevnu specijalizovanu radionicu o istrazi i forenzičkoj koordinaciji krivičnih dela seksualnog i rodno zasnovanog nasilja, 6. i 7. decembra U Prištini.

ZAJEDNIČKA IZJAVA ZA MEDIJE: Sastanak Zajedničkog koordinacionog odbora za vladavinu prava održan u Prištini

Danas je u Prištini održan sastanak Zajednickog koordinacionog odbora za vladavinu prava, na kojem je ocenjen napredak u oblasti vladavine prava na Kosovu. Na sastanku je objavljen Izveštaj o napretku Sporazuma za period avgust 2015 – jun 2016. godine.

Ostale Vesti

Video Profil

Jedan dan u životu Oliver Hoffmanna

Jedan dan u životu Oliver Hoffmanna

Viši savetnik policije, Oliver Hoffmann, objašnjava ulogu EULEX policije na Kosovu.

Agata Szimanska – Zbog čega rad na rodnoj ravnopravnosti nije pitanje ‘zašto’ već ’kako’

Agata Szimanska – Zbog čega rad na rodnoj ravnopravnosti nije pitanje ‘zašto’ već ’kako’

Ako uđete u Baba Ghanoush tokom surovo hladnog vremena u Prištini, pronaćićete toplinu, vegetarijanske specijalitete i prijatelje uronjene u zarazan, iskren smeh.

Više Video Profila Više od "Žene u vladavine prava"

Više od Multimedije ...

Šefica EULEX-a se sastala sa delegacijom britanske grupe interparlamentarne unije

Šefica EULEX-a se sastala sa delegacijom britanske grupe interparlamentarne unije

Delegacija britanske grupe interparlamentarne unije posetila je EULEX Kosovo i sastala se sa šeficom Misije, gđom Alexandra Papadopoulou.

EULEX Kosovo © Autorska prava & Izjava o odgovornosti
Ul. Muharrem Fejza, Zgrada Farmeda, P.O. Box: 268 10000 Pristina, Kosovo
Tel: +381 (0) 38 78 2000 Fax: +381 (0) 38 78 4556 :: info@eulex-kosovo.eu