European Union External Action
FacebookTwitterYoutube

EULEX održao Kazneno-popravnoj službi Kosova trodnevni seminar o veštinama pregovaranja

EULEX Odsek za jacanje održao je u zatvoru u Lipljanu trodnevni seminar usredsreden na unapredenju veština pregovaranja u kriznim situacijama incidenata.

Godišnja konferencija kosovskih tužilaca

28. januara održana je u Prištini Godišnja konferencija kosovski tužilaca, na kojoj je učestvovalo 200 tužilaca, uključujući i zamenika šefa Misije, Bernd Thran i glavnog EULEX tužioca, Claudio Pala.

Studenti master programa u poseti EULEX-u

Grupa studenata evropskog programa master studija u oblasti ljudskih prava i demokratizacije (EMA) i Evropskog inter-univerzitetskog centra (EIUC), u Veneciji, posetila je juče Misiju EULEX na Kosovu.

Šefica EULEX-a imenovala predsednicu Specijalizovanih veća Kosova

Šefica Misije EULEX, gđa Alexandra Papadopoulou imenovala je 14. decembra Dr. Ekaterinu Trendafilovu...

Unapređenje kapaciteta kosovskih institucija vladavine prava za rešavanje predmeta zločina iz mržnje

EULEX Odsek za jačanje održao je dvodnevnu radionicu za pripadnike policije, tužilaštva i sudstva Kosova, koji rade na slučajevima zločina iz mržnje. Radionica je održana 8. i 9. decembra 2016. godine u Prištini.

Misija OEBS-a na Kosovu i EULEX pokreću Forum za transparentnost pravosuđa

Misija OEBS-a na Kosovu i EULEX Misija za vladavinu prava na Kosovu pokrenuli su Forum za transparentnost u pravosuđu, zvaničnu platformu za stalnu komunikaciju između novinara i pravosudnih institucija, tokom radionice održane u dolini Rugove 6-7. decembra.

Ostale Vesti

Video Profil

Jedan dan u životu Matti Raatikainena

Jedan dan u životu Matti Raatikainena

Šef Jedinice za istragu ratnih zločina, Matti Raatikainena, objašnjava istrage ratnih zločina u EULEX-u

Drita Hajdari: ćutnja je zločin

Drita Hajdari: ćutnja je zločin

Bilo da je reč o planinama Kosova, poljima Albanije ili jezerima Crne Gore, gđa Drita Hajdari ih sve istražuje. Kao obožavalac prirode, Drita voli i ide na pešačenje gotovo svakog vikenda.

Više Video Profila Više od "Žene u vladavine prava"

Više od Multimedije ...

Šefica Kancelarije za pravne poslove i ljudska prava održala predavanje na Univerzitetu u Gracu

Šefica Kancelarije za pravne poslove i ljudska prava održala predavanje na Univerzitetu u Gracu

Marianne Fennema, Šefica Kancelarije za pravne poslove i ljudska prava u EULEX-u, govorila je juče na Univerzitetu u Gracu o mandatu EULEX-a. Ne konferenciji 'Novi izazovi za unutrašnju i spoljnu bezbednosnu politiku EU' učestvovali su studenti, diplomate i akademici koji rade u ovoj oblasti.

EULEX Kosovo © Autorska prava & Izjava o odgovornosti
Ul. Muharrem Fejza, Zgrada Farmeda, P.O. Box: 268 10000 Pristina, Kosovo
Tel: +381 (0) 38 78 2000 Fax: +381 (0) 38 78 4556 :: info@eulex-kosovo.eu