<a href="https://eulex-kosovo.eu/?page=3,10,1252"></a> <a href="https://eulex-kosovo.eu/?page=3,11,1250"></a> <a href="https://eulex-kosovo.eu/?page=3,11,1249"></a>

Ostale Vesti

<a href="https://www.eulex-kosovo.eu/?page=3,11,1030"></a> <a href="https://www.eulex-kosovo.eu/?page=3,13,111"></a> <a href="https://www.eulex-kosovo.eu/?page=2,13,83"></a>

Tačno ili Netačno?

<a href="#"></a> <a href="#"></a><a href="#"></a> <a href="#"></a><a href="#"></a> <a href="#"></a><a href="#"></a> <a href="#"></a><a href="#"></a> <a href="#"></a>
EULEX-ov stručnjak za bezbednost održao e-predavanje o upravljanju kritičnim incidentima

EULEX-ov stručnjak za bezbednost održao e-predavanje o upravljanju kritičnim incidentima

- Dana 20. juna, vođa bezbednosnog tima Misije i stručnjak za bezbednost Vlado Kalkanov održao je putem interneta kurs obuke o upravljanju kritičnim incidentima za grupiu diplomata iz Ministarstva spoljnih poslova i evropskih integracija Republike Moldavije.