<a href="http://eulex-kosovo.eu/?page=3,11,905"></a> <a href="http://eulex-kosovo.eu/?page=3,11,900"></a> <a href="http://eulex-kosovo.eu/?page=3,11,891"></a>

Ostale Vesti

Govor šefice Misije EULEX na regionalnoj konferenciji protiv rodno zasnovanog nasilja

Govor šefice Misije EULEX na regionalnoj konferenciji protiv rodno zasnovanog nasilja

- Šefica EULEX-a Alexandra Papadopoulou, održala je govor 10. decembra na regionalnoj konferenciji “Pristup pravosuđu za žrtve nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja”...

Žene u vladavine prava

Nasmešite se, radite i istražujte – predstavljamo vam Juliju Netesovu

Nasmešite se, radite i istražujte – predstavljamo vam Juliju Netesovu

Kada se rodila u udaljenom akademskom gradu u Sibiru, tada u Sovjetskom Savezu, Julijina porodica je bila ubeđena da će ona krenuti utabanim stopama molekularnih...

ŽIVOTNI IZAZOVI DONOSE NAJBOLJE REZULTATE – PREDSTAVLJAMO VAM NATALIE DAWSON

ŽIVOTNI IZAZOVI DONOSE NAJBOLJE REZULTATE – PREDSTAVLJAMO VAM NATALIE DAWSON

U ličnom i profesionalnom životu Natalie Dawson dominirali su marljivi rad i stalno postavljanje izazova sebi.

Video Profil

Dan u životu Hakan Wall-a

Dan u životu Hakan Wall-a

Šef Savetodavne jedinice za pitanja policije i granice, objašnjava svoj svakodnevni rad i izazove sa kojima se suočava na Kosovu.

Jedan dan u životu Matti Raatikainena

Jedan dan u životu Matti Raatikainena

Šef Jedinice za istragu ratnih zločina, Matti Raatikainena, objašnjava istrage ratnih zločina u EULEX-u