Naslovna  BreadCrumbTrailerBiografija: Bernd Thran


Bernd Thran 
Zamenik šefa Misije EULEX Kosovo

Biografija:

Potpredsednik za policiju/General brigade Bernd Thran, Zamenik šefa Misije EULEX Kosovo

Nacionalnost: Nemačka

Obrazovanje:
Viša diploma u oblasti javne uprave i policijskog upravljanja – Koledž za policiju i komandno osoblje, Policijski univerzitet, Minster, Nemačka.
Diploma sa osnovnih akademskih studija u oblasti javne uprave i policijskih poslova – Škola za javnu upravu u Rajni-Palatinatu, Katedra za policiju (Univerzitet primenjenih nauka), Koblenc, Nemačka.
Veštine posredovanja i dijaloga za aktivnosti upravljanja krizama u okviru CSDP-a, Institut Edvard-Kenedi za intervencije u sukobima, Nacionalni univerzitet u Irskoj.
Kurs za više lidere misije EU, Akademija Folk Bernadot, Belgija.
Kurs visokog nivoa u okviru CSDP-a, Koledž evropske bezbednosti i odbrane, Brisel, Berlin, Sofija, Pariz.

Jezici:
Nemački (maternji), engleski, francuski, italijanski

Radno iskustvo:
Trenutno: Zemenik šefa Misije EULEX Kosovo
2008: Viši policijski savetnik u Evropskoj službi spoljnih poslova (EEAS)/Sposobnost za civilno planiranje i vođenje (CPCC) i pregovarač u timu visoke predstavnice/ potpredsednice u dijalogu (VP/PP), Brisel;
2006 do 2008: Načelnik sektora i zamenik načelnika Odseka, Ministarstvo unutrašnjih poslova u Rajni-Palatinatu, Nemačka
2002 do 2006: Viši stručnjak za borbu protiv terorizma i kontraobaveštajne poslove, Evropska komisija, Brisel;
1997 do 2002: Načelnik sektora i zamenik načelnika Odseka, Ministarstvo unutrašnjih poslova u Rajni-Palatinatu, Nemačka;
1977 do 1997: Policajac u različitim ograncima policije (CRC, policajac u uniformi, CID, obaveštajni rad)
1973 do 1977: Instruktor u Vazdušnim snagama Nemačke

Žene u vladavine prava

Nasmešite se, radite i istražujte – predstavljamo vam Juliju Netesovu

Nasmešite se, radite i istražujte – predstavljamo vam Juliju Netesovu

Kada se rodila u udaljenom akademskom gradu u Sibiru, tada u Sovjetskom Savezu, Julijina porodica je bila ubeđena da će ona krenuti utabanim stopama molekularnih...

ŽIVOTNI IZAZOVI DONOSE NAJBOLJE REZULTATE – PREDSTAVLJAMO VAM NATALIE DAWSON

ŽIVOTNI IZAZOVI DONOSE NAJBOLJE REZULTATE – PREDSTAVLJAMO VAM NATALIE DAWSON

U ličnom i profesionalnom životu Natalie Dawson dominirali su marljivi rad i stalno postavljanje izazova sebi.

Video Profil

Dan u životu Hakan Wall-a

Dan u životu Hakan Wall-a

Šef Savetodavne jedinice za pitanja policije i granice, objašnjava svoj svakodnevni rad i izazove sa kojima se suočava na Kosovu.

Jedan dan u životu Matti Raatikainena

Jedan dan u životu Matti Raatikainena

Šef Jedinice za istragu ratnih zločina, Matti Raatikainena, objašnjava istrage ratnih zločina u EULEX-u