Fillimi  BreadCrumbTrailerPër EULEX  BreadCrumbTrailerOne of Us

Njëri nga ne: Njihuni me Mentor Kurshumliun

Çfarë është duke bërë këtyre ditëve ish-pjesëtari vendas i EULEX-it?

Dëgjoni nga Mentor Kurshumliu lidhur me përvojën e tij të punës në EULEX dhe drejtimin në të cilin ka shkuar jeta profesionale e tij që prej se ka vendosur që ta fillojë biznesin personal të tij.