Ekshumirani su posmrtni ostaci osmoro lica

12. maj 2010

Služba za nestala lica i sudsku medicinu (SNLSM) ekshumirala je danas posmrtne ostatke 8 nestalih lica u regionu Vučitrna. Ovo je rezultat temeljne arhivske istrage sprovedene 2009. godine, koja je obuhvatila pregled mnogih spisa i korišćenje različitih izvora.

Od kada je EULEX angažovan na Kosovu 9. decembra 2008. godine, ekshumirani su posmrtni ostaci 122 lica.

Službom za nestala lica i sudsku medicinu (SNLSM) zajedno rukovode EULEX i Ministarstvo pravde na Kosovu. SNLSM je specijalizovana za različite oblasti sudske medicine. Njeni glavni ciljevi su da utvrdi sudbinu nestalih u sukobu na Kosovu i periodu posle sukoba; da ojača vladavinu prava na Kosovu obezbeđivanjem naučno doslednog forenzičkog dokaza koji može pomoći u potrazi za pravdom i da bude u središtu događaja na Kosovu i u regionu Balkana u vezi sa sudskom medicinom.