Imenovan novi Šef Misije EULEX Kosovo

27. jul 2010.

Z. Xavier Bout de Marnhac

Gospodin Ksavijer Bot de Marnjak iz Francuske danas je imenovan za Šefa Misije Vladavine Prava Evropske Unije na Kosovu, EULEX Kosovo. Odluku je doneo Odbor Evropske Unije za Politiku i Bezbednost, na osnovu preporuke Ketrin Ešton, Visokog predstavnika EU za spoljnu politiku i bezbednost. Gospodin Bot de Marnjak, koji će naslediti gospodina Iva de Kermabona, preuzeće svoje dužnosti 15-og oktobra 2010 godine. Period imenovanja je godinu dana, sa mogućnošću produženja.

Povodom toga, Visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbednost, Ketrin Ešton, dala je sledeću izjavu;

"Gospodin Ksavijer Bot de Marnjak poseduje rukovodeće sposobnosti potrebne za upravljanje velikim brojem aktivnosti vladavine prava u složenom okruženju. Njegovo iskustvo u upravljanju kriznim situacijama i njegovo poznavanje situacije na terenu čine ga sposobnim da rukovodi EULEX-om tokom narednog perioda tokom kojeg će se misija suočiti sa značajnim izazovima tokom ispunjavanja svog mandata širom Kosova. Radujem se saradnji sa gospodinom Bot de Marnjakom i on će imati moju punu podršku u ispunjavanju njegovih zadataka”.

Biografija: Ksavijer Bout de Marnjak, novoimenovani Šef Misije EULEX Kosovo