Saopštenje za Medije u vezi novih EULEX arinskih aktivnosti na prelazima 1 i 31

15 maj, 2009

U cilju poboljšanja aktivnosti EULEX Carine na prelazima 1 i 31, od ponoći u sredu 20. maja EULEX Carina će početi sa fotokopiranjem ličnih karata svih šofera komercijalnih vozila koja ulaze na Kosovo i takođe će uzeti kopije trgovinskih isprava koja propračuju tovar. Isto tako, kako bi se smanjio nivo prevara i krijumičarenja na prelazima, EULEX carinska komponenta će overavati kopije trgovinskih isprava. Podaci i dokumenta koje EULEX bude prikupio će biti podeljeni sa lokalnim homolozima u carinskim službama Kosova i Srbije.

EULEX carinska komponenta je prisutna na prelazima od 9. decembra 2008. godine. Na početku, samo tokom dnevnih časova a od sredine januara bez prestanka. Od 1. februara 2009., EULEX Carina je počela sa prikupljanjem podataka o komercijalnom transportu koji sa tih prelaza ulazi na Kosovo. Trenutne mere znače jačanje kontrole.