Saopštenje za medije – Priprema za zimsku sezonu na Prelazima 1 i 31

06 august, 2009

U predstojećim nedeljama, EULEX će započeti sa pripremom svojih prostorija na Prelazima 1 i 31 na severu Kosova, za zimsku sezonu. Prostorije će biti poboljšane da bi se olakšali uslovi za rad osoblja EULEX-a. Na prelaze će konvojima biti dopremljeni kontejneri i oprema, i biće sproveden rad na terenu. Cilj ovih radova je da se poboljšaju ionako loši uslovi za rad osoblja EULEX-a na prelazima pre dolaska zimskih meseci. To neće dovesti ni do kakvih carinskih aktivnosti ili aktivnosti pogranične policije na prelazima.

Kao rezultat toga, može se očekivati učestaliji saobraćaj vozila EULEX-a do oba prelaza tokom predstojećih nedelja. Očekuje se da će radovi biti završeni pre kraja septembra.