Komponenta pravosuđa EULEX-a – „Uspešan početak”

06 septembar, 2009

Dok se EULEX približava obeležavanju svog 9 mesečnog rada , u sredu 9 septembra, šef EULEX misije Iv de Kermabon, rekao je da komponenta pravosuđa EULEX-a je imala “uspešan početak” u svom poslu koji je od velike važnosti. On je rekao da pravosudna komponenta EULEX-a je počela imati ključnu ulogu u pomaganju u izgradnji nezavisnog i profesionalnog pravosudnog sistema na Kosovu.

EULEX je počeo sa svojim radom 9 decembra, 2008. godine.
Najnovije statistike izdate od strane Misije pokazuju impresivni početak komponente pravosuđa.

Tokom ovog perioda tužioci EULEX-a radeći sami ili sa svojim lokalnim kolegama bili su uključeni u 467 krivičnih gonjenja. Slučajevi uključuju korupciji, organizovani criminal, terorizam, međuetnički kriminal, krijumčarenja drogum i oružijem, i ubistva.

Sudije EULEX-a su do sada dali više od 100 sudskih odluka u svim fazama sudskih postupka, uključujući i pretprocesnih odluka/rešenja i presuda.

EULEX-ova Kancelarija za nestala lica i forenziku (KNLF) je sprovela 88 akcija na terenu (uključujući 45 ekshumacija) i predala je posmrtne ostatke 61 preminule osobe porodicama od decembra 2008. godine.

“Komponenta pravosuđa EULEX-a radi odličan posao, jer i ovi statistički podaci potvrđuju to. Radeči zajedno sa svojim lokalnim kolegama, oni pomažu da izgrade nezavisni, profesionalni i multietnički pravni sistem. Moramu imati na umu da je EULEX u potpunosti postao operativan u aprilu ove godine, što čine ove statistike još više impresivnijim”, rekao je Iv de Kermabon.

“EULEX je odlučan da sprovodi vladavinu zakona za dobrobit svih građana Kosova.Naša komponenta pravosuđa igra ključnu ulogu u ovome, uprkos budućih izazova, ona če nastaviti sa svojim dobrim radom i samostalnim radom za dobrobit svih”.

Činjenice Pravosudne komponente EULEX-a:

1. Pravosudna komponenta EULEX-a je jedna od tri komponenti koje čine EULEX. Druge dve komponente su komponenta Policije i komponenta Carine.

2. Osnovni cilj Pravosudne komponente EULEX-a je da pomogne, poboljša i osnaži pravni sistem na Kosovu, da bi ga učinila multietničkim, nepristrasnim i slobodnim od političkog mešanja.

3. Kada dostigne potpuni broj osoblja, Pravosudna komponenta EULEX-a imaće u svom sastavu ukupan broj od 469 međunarodnih i lokalnih članova osoblja, uključujući 51 sudiju, 20 tužilaca i 71 pripadnika popravne službe.

4. EULEX-ovo osoblje je aktivno na svim Kosovskim sudovima i svim njihovim stepenima

5. EULEX-ova Kancelarija za nestala lica i forenziku nalazi se u središtu potrage i
identifikovanja lica nestalih za vreme i nakon sukoba na Kosovu.