Specijalni predstavnik Evropske unije (EUSR) podržava uspostavljanje pune carinske kontrole šurom Kosova

11 septembar, 2009

EUSR u potpunosti podržava posao koji je preduzela misija EULEX-a za vladavinu prava na Kosovu da održi svoje neometano prisustvo na kapijama 1 i 31 na severu Kosova od 9. decembra 2008. godine.

EULEX je posvećen osiguravanju da Kosovo postane jedinstvena carinska oblast.

EULEX pruža pomoć vlastima Kosova u omogućavanju carinskih kontrola i efikasne naplate prihoda od poreza širom Kosova u skladu sa standardima Evropske unije i najboljim praksama.

U skladu sa svojim mandatom EULEX je posvećen daljem poboljšanju rada carina širom Kosova, i uspostavljanju potpune carinske kontrole na kapijama 1 i 31, kako bi se poboljšala naplata prihoda i sprečilo krijumčarenje robe i izbegavanje plaćanja poreza.