Saopštenje za medije: Više od 3000 dosijea pronađeno, organizovano, zavedeno i klasifikovano u OS u Mitrovici

14 oktobar, 2009

U decembru 2008. godine EULEX-ove sudije i tužioci su raspoređeni u Okružnom Sudu (OS) u Mitrovici. Taj postupak je prekinuo dug period paralize OS u Mitrovici, koji je bio zatvoren od kada su se dogodili incidenti nasilja u martu 2008. Do sada su održana tri suđenja i četvrto je u toku. Međutim, funkcionalna vladavina prava se ne može primeniti ako se ne vrati lokalno pravosuđe, zato što je EULEX-ov mandat da radi sa lokalnim pravosuđem, a ne u njegovo ime. Kako bi se to postiglo, kosovski Albanci i kosovski Srbi koji čine administrativno osoblje iz lokalnog pravosuđa su vraćeni u OS u Mitrovici, kako bi izvršili popis nerešenih predmeta. Popis je sada pri kraju, a pronađeno je, organizovano, zavedeno i klasifikovano više od 3000 dosijea. Stoga je cilj da se kosovske sudije i tužioci albanske i srpske pripadnosti vrate kako bi zajedno sa EULEX-ovim sudijama i tužiocima izvršili krivična gonjenja i presude nad tim predmetima. Nekoliko identifikovanih predmeta je uvršćeno u prioritete, u skladu sa kriterijumima za senzitivnost i poštovanje ljudskih prava. Nekoliko optuženih je u pritvoru za predmete koji su de facto suspendovani od marta 2008. Kako bi se povratila pravda za sve ljude na severu, i u skladu sa zakonom, EULEX-ove sudije i tužioci su preuzeli jedan broj hitnih predmeta koji su u nadležnosti OS u Mitrovici. Cilj ovih postupaka je da se povrati vladavina prava na celoj teritoriji Kosova, uključujući i sever Kosova.