ZAJEDNIČKA IZJAVA ZA ŠTAMPU - 13. sastanak Zajedničkog Odbora za Koordinaciju Vladavine Prava

17 novembar, 2009

Trinaesti sastanak Zajedničkog Odbora za Koordinaciju Vladavine Prava, na kojem su ko-pretsedavali zamenik premijera, Hajredin Kuči i šef EULEX Misije na Kosovu, Iv de Kermabon, održan je danas u sedištu EULEX-a u Prištini.

Iv de Kermabon je na početku sastanka čestitao kosovskoj policiji na “dobro urađenom poslu u osiguravanju bezbednosti” na dan održavanja izbora. Hajredin Kuči je izrazio “punu podršku” vlade za transparetnu i efikasnu vladavinu prava.

Na sastanku je diskutovano nekoliko pitanja, kao što su izveštaj o radu EULEX-a na podučavanju, tok i potreba za kvalitetom u reformi Krivičnog kodeksa i Kodeksa o krivičnom postupku Kosova, potrebi da se odobre Zakon o sudovima, Zakon o Sudskom savetu, Zakon o državnom tužiocu, Zakon o tužilačkom savetu, i bitnost povećanja broja policajaca uporedo sa smanjenjem KFOR-ove prisustnosti na Kosovu. Iv de Kermabon je takođe obavestion Odbor o osnivanju Komisije za Pregled za Ljudska Prava (KPLjP) koja će doprineti i spoljašnjoj odgovornosti EULEX-a.

Obe strane su se složile da treba restrukturisati Zajednički Odbor za Koordinaciju Vladavine Prava kako bi se poboljšala njegova efikasnost. Osnovane su i radne grupe na nivou pravosuđa, policije dhe carine, koje će pripremati sastanke i osigurati da partneri sprovode donete odluke.

Kontakt za štampu:

Christophe Lamfalussy, šef EULEX-ove KŠOJ, +377 44 960 109 (ili) +32 478 882196
Karin Limdal, zamenik šefa EULEX-ove KŠOJ, +377 44 799 247 (ili) +46 707 390888