IZJAVA ZA ŠTAMPU - Za istrage je neophodna poverljivost

03 decembar, 2009

U predmetu koji je Specijalno tužalštvo (STK) započelo nakon optužbi koje je podneo N.B., EULEX će zaštititi poverljivost tekuće istrage kako bi tužiocima STK-a i policiji omogućio da rade bez ikakvih ometanja.

Princip poverljivosti predstavlja temelj vladavine prava, a cilj mu je da se osiguraju efektivnost istraga i prava svih obuhvaćenih lica, bili oni svedoci ili osumnjičeni.

U svakoj krivičnoj istrazi istražitelji i tužioci treba da sakupe i provere dokaze sa najvećom mogućom tačnošću. Jedino se na kraju tako sprovedenih istraga može odlučiti da li pojedince treba dovesti pred sud na pravedno i javno suđenje.

Kao Misija vladavine prava, EULEX u svojim javnim saopštenjima u potpunosti poštuje ovaj princip poverljivosti i očekuje od svih da slede ovaj primer, kako bi se svima podjednako pravedno sudilo.